บวท. คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินปี 64 ลดลง 38% เซ่นพิษโควิด-19 ระลอก 3 ลุ้นรัฐจัดหาวัคซีน-เปิดประเทศ ดึงเที่ยวบินกลับมา ส.ค.นี้

“วิทยุการบิน” เปิดตัวเลขปริมาณเที่ยวบิน ปี 64 หลังโควิด-19 ระลอก 3 ขยายวงกว้าง คาดการณ์ ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ที่ 3.23 แสนเที่ยวบิน ลดลง 38% จากเดิมคาดการณ์ไว้ 5.18 แสนเที่ยวบิน เชื่อเที่ยวบินเริ่มฟื้นตัว มิ.ย.นี้ พร้อมลุ้นแผนรัฐจัดหาวัคซีน-เปอดประเทศตามแผน คาดเที่ยวบินกลับมาดีขึ้น ส.ค. 64 วันละ 1,095 เที่ยวบิน

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งปรเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบิน โดยในช่วงครึ่งเดือนแรกของ เม.ย. 2564 มีปริมาณเที่ยวบินคงที่ แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ปริมาณเที่ยวบินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 2 ปัจจัยหลัก คือ

  1. อัตราการพบผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศลดลง
  2. มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลให้เที่ยวบินในประเทศลดลง

ทั้งนี้ บวท. ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน ปี 2564 หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่าง ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) ไว้ที่ 323,093 เที่ยวบิน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 518,790 เที่ยวบิน ลดลง 38%

ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว บวท. ได้วิเคราะห์ผลกระทบของปริมาณเที่ยวบินว่าจะมีความรุนแรงเพียง 3 เดือน คือ ม.ค. 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 2 และ เม.ย.-พ.ค. 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 นี้ โดยหลังจากนั้น จะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ

โดยคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวใน มิ.ย. 2564 จากการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผ่อนคลายมาตรการการจำกัดการทำการบิน รวมถึงการจัดหาวัคซีน และกระจายฉีดวัคซีนได้ตามแผนของภาครัฐ ประกอบกับนโยบายการเปิดประเทศ ตามแผนที่วางไว้ใน ก.ค. 2564 ซึ่งคาดว่าปริมาณเที่ยวบินก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้ตั้งแต่ช่วง ส.ค. 2564 โดยเฉลี่ยวันละ 1,095 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับช่วง ธ.ค. 2563 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ตาม ปริมาณเที่ยวบินและภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดหาวัคซีน รวมทั้งมาตรการผ่อนคลายทางการบินของ กพท. ซึ่งหากไม่สามารถเปิดประเทศได้ตามแผนใน ก.ค. 2564 หรือหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จะส่งผลต่อปริมาณเที่ยวบินและการเดินทางในภาพรวม โดย บวท. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทบทวนตัวเลขปริมาณเที่ยวบินอีกครั้งตามสถานการณ์

ทั้งนี้ หากทุกคนร่วมมือกันดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในสถานที่แออัด และรักษาสุขอนามัยอยู่เสมอ ก็จะช่วยทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม