อัพเดท! สถานะรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง มูลค่ารวม 5.54 หมื่นล้าน ‘นครปฐม-ชะอำ’ & ‘ลพบุรี-ปากน้ำโพ’

“การรถไฟฯ” อัพเดท! สถานะรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง มูลค่ารวม 5.54 หมื่นล้าน “นครปฐม-ชะอำ” 5 สัญญา 3.39 หมื่นล้าน ช้ากว่าแผน 2 สัญญา คาดสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้ เปิดให้บริการปี 65 ด้าน “ลพบุรี-ปากน้ำโพ” 2.14 หมื่นล้าน 3 สัญญา ลุยปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง คาดแล้วเสร็จตามแผนปี 66

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางภาคใต้ ช่วงนครปฐม–ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร (กม.) มูลค่างานก่อสร้างรวม 33,982 ล้านบาทว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 สัญญา โดยความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผลงานถึงวันที่ 1 เม.ย. 2564 พบว่า

  • สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล มูลค่างาน 8,198 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง 1964 จำกัด มีผลงานสะสม 84.81% เร็วกว่าแผน 1.68%
  • สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน มูลค่างาน 7,520 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผลงานสะสม 83.56% เร็วกว่าแผน 0.60%
  • สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่างาน 5,807 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผลงานสะสม 84.74% ช้ากว่าแผน 13.70%
  • สัญญาที่ 4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย มูลค่างาน  6,465 ล้านบาท ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เคเอส-ซี ผลงานสะสม 76.75% เร็วกว่าแผน 1.20%
  • สัญญาที่ 5 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร มูลค่างาน 6,992 ล้านบาท ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี ผลงานสะสม 68.94% ช้ากว่าแผน 1.08%

ทั้งนี้ คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2564 และจะเปิดให้บริการในปี 2565

รายงานข่าวจาก รฟท. ยังได้อัพเดทความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 145 กม. มูลค่างานก่อสร้างรวม 21,467 ล้านบาทว่า โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 สัญญา โดยเป็นงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ 2 สัญญา และงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 1 สัญญา ทั้งนี้ จากข้อมูล มี.ค. 2564 ความก้าวหน้าโครงการ พบว่า

  • สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) มูลค่างาน 10,050 ล้านบาท ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผลงานสะสม 50.69% เร็วกว่าแผน 19.93%
  • สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ มูลค่างาน 8,649 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผลงานสะสม 66.03% ช้ากว่าแผนงาน 33.97%
  • สัญญาที่ 3 งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ มูลค่างาน 2,768 ล้านบาท ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า บีที-ยูเอ็น ประกอบด้วย บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผลงานสะสม 6.81% ช้ากว่าแผนงาน 9.78%

ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนงานการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างจริง โดยเฉพาะในส่วนของงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมที่จะให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2566

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ