อัพเดท! ยอดผู้เดินทางใช้ระบบราง ‘รถไฟไทย-รถไฟฟ้า’ 10 เม.ย. 64 รวม 4.3 แสนคน ลดลงจากประมาณการณ์ล่วงหน้า 35.50%

กรมรางฯเผยตัวเลขผู้ใช้บริการระบบราง 10 เม.. 64 รวม 4.3 แสนคน หายจากประมาณการณ์ 35.50% ด้าน รฟท. ระบุมี ผดส.เดินทางขาเข้าขาออก รวม 4.68 หมื่นคน ชี้สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุด ฟากรถไฟฟ้าในเมืองปริมณฑลรวมยอดวันเดียว 3.84 แสนคนบีทีเอสสุดฮิต! ให้บริการวันเดียว 2.47 แสนคน

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า ขร.ได้สรุปผลการให้บริการระบบรางของวานนี้ (10 เม.. 2564) พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการระบบราง รวม 430,863 คน ลดลงจากที่ประมาณการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 237,136 คน หรือลดลง 35.50% (ประมาณการณ์ว่าจะมีผู้เดินทาง 667,999 คน) โดยจากข้อมูลของวันที่ 10 เม.. 2564 นั้น ได้แก่ 1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้โดยสารเดินทาง 46,836 คน (ผู้โดยสารขาออก 27,705 คน และผู้โดยสารขาเข้า 19,131 คน)

ทั้งนี้ รฟท. ได้ดำเนินการพ่วงตู้เพิ่มไปกับขบวนรถปกติและจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรวม 7 ขบวน(ขาออก 3 ขบวน และขาเข้า 4 ขบวน) ซึ่งมีผู้ใช้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรวม 2,496 คน (รวมใน 46,836 คน) โดยพบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการสายใต้มากสุด 17,910 คน (ขาออก 9,688 คน และขาเข้า 8,222 คน) รองลงมา คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 14,489 คน (ขาออก 9,539 คนและขาเข้า 4,950 คน) สายเหนือ 9,418 คน (ขาออก 5,626 คน และขาเข้า 3,792 คน) สายตะวันออก 3,816 คน และสายแม่กลอง 1,203 คน

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล รวม 384,027 คน ได้แก่ รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 20,625 คน, รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 322 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 101,981 คน, รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ14,408 คน, รถไฟฟ้า BTS  ให้บริการรวมเที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 247,013 คน (สายสีเขียว : สายสุขุมวิท 445 เที่ยว, สายสีลม 372 เที่ยว และสายสีทอง 188 เที่ยว รวม 1,005 เที่ยววิ่ง)

สำหรับด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่ 10 เม.. 2564 มีเหตุอันตรายทางรถไฟ 1 ครั้ง เวลา 07.26 . โดยเป็นขบวนรถสินค้าที่ 778 ชนคนเดินเท้า มีผู้เสียชีวิตชาย 1 ราย บริเวณเสาโทรเลขที่28/8 ระหว่างสถานีลาดกระบังสถานีหัวตะเข้ส่วนระบบรถไฟฟ้า มีเหตุขัดข้อง 1 ครั้ง ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท เวลา 17.53 เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางเส้นทางการเดินรถที่สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต จึงปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีคูคตถึงสถานีปลายทางเคหะฯ ซึ่งสถานีคูคต สถานีแยก คปอ. สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ใช้ชานชาลาฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ฝั่งเดียวในการให้บริการต่อมาเวลา 18.22 . เดินรถไฟฟ้าในสายสุขุมวิทได้ตามปกติ