ค่ารถทัวร์จ่อขึ้น 30-40 บาท นักลงทุนจีน-ต่างชาติจ้องฮุบรถทัวร์ไทย

อ่วม! ชาวบ้าน เตรียมควักค่ารถทัวร์เพิ่ม 30-40 บาท หลังปรับโครงสร้างค่าโดยสาร ฟากผู้ประกอบการรับคึกคักคาดรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 10% พร้อมเผยนักลงทุนจีน-ต่างชาติ จ้องเทคโอเวอร์รถทัวร์ไทย

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 10% นั้น เบื้องต้นประเมินว่าอัตราค่าโดยสารรถโดยสารระหว่างจังหวัด(รถทัวร์) ทั้งของ บขส.และรถร่วมบริการ บขส. จะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30-40 บาท แต่จะไม่เท่ากันทุกเส้นทางขึ้นอยู่กับระยะทางในแต่ละสาย อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ประกอบรู้สึกดีใจที่รัฐบาลให้ความสำคัญช่วยเหลือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งในระยะยาว ในอนาคตจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ ต้นทุนค่าน้ำมัน ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงตลอดจนยกเว้นภาษีบางส่วนเป็นต้น ทั้งนี้มองว่าจากนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 10%

สำหรับปัจจุบันผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดนั้น ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนจำนวนมากส่งผลให้มีแต่ปิดกิจการและไม่มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามา ดังนั้นจึงมองว่าทิศทางของตลาดในอนาคตจะมีแต่กลุ่มทุนจีนและบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุน ส่วนด้านความท้าทาบในอนาคตนั้นยังคงเป็นสภาพตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงกับสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งเปิดเส้นทางใหม่ในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตที่จะทำให้ปริมาณการบริโภคและอำนาจจับจ่ายใช้สอยลดลง จึงต้องเร่งเปิดเส้นทางใหม่เพื่อกวาดต้อนในจุดที่มีศักยภาพผู้โดยสาร

รายงานข่าวกระทรวงคมนาคม ระบุว่า การปรับโครงสร้างค่าโดยสารดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 โดยรถทัวร์นั้นมีการปรับราคาเพิ่ม 10% แบ่งเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ระยะทาง 40 กิโลเมตร (กม.) แรก เดิม 0.49 บาทต่อ กม. เป็น 0.53 บาทต่อ กม., 40-100 กม. เดิม 0.44 บาทต่อ กม. เป็น 0.48 บาทต่อ กม., 100-200 กม. เดิม 0.40 บาทต่อ กม. เป็น 0.44 บาทต่อ กม. และเกิน 200 กม. เดิม 0.36 บาทต่อ กม. เป็น 0.39 บาทต่อ กม.