‘29 มี.ค. 2564’ ฤกษ์ทอง! ‘คมนาคม’ 9 โมง ‘วีรศักดิ์’ รมช.ป้ายแดงเข้ากระทรวงฯ วันแรก ‘ศักดิ์สยาม’ ปธ.ลงนามไฮสปีดไทย-จีน 3 สัญญา 2.75 หมื่นล้าน 11 โมง

ฤกษ์ดี! 29 มี..นี้วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรมช.คมนาคมป้ายแดง ถือฤกษ์ 9.00 . เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก พร้อมเข้าห้องทำงานเวลา 9.45 . ด้านศักดิ์สยามเป็นประธานพิธีลงนามไฮสปีดไทยจีนกรุงเทพฯโคราช” 3 สัญญา มูลค่า2.75 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 29 มี.. 2564 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการฤกษ์ดีเข้ารับปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ หลังจากเมื่อวันที่ 23 มี.. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ วันที่ 22 มี.. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มี..นี้ นายวีรศักดิ์ จะเดินทางมาถึงกระทรวงคมนาคมในเวลา 9.00 . จากนั้นจะไปสักการะพระบรมมาฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งไปสักการะพระองค์พุทธคมนาคมบพิธ และไหว้ศาลพ่อปู่ประจำกระทรวงคมนาคม ก่อนมีกำหนดการเดินทางไปยังห้องทำงาน ในเวลา 09.45 .

รายงานข่าว ระบุอีกว่า ในวันเดียวกัน (29 มี.. 2564) กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานครหนองคาย(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมา) จำนวน 3 สัญญา และลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีกำหนดการลงนามในสัญญาเวลาประมาณ 11.00 .

ทั้งนี้ การลงนามจำนวน 3 สัญญาดังกล่าว รวมวงเงิน 27527.36 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.สัญญา 4-3 ช่วงนวนครบ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 11,525.36 ล้านบาท 2.สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท และ 3.สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้วสระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. วงเงิน 9,429 ล้านบาท

ขณะที่สัญญาที่เหลือ เช่น สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมืองนวนคร ระยะทาง 21.80 กม. วงเงิน 8,626.80 ล้านบาท อยู่ระหว่างการออกพระราชกฤษฎีกา (...) เวนคืนที่ดิน, สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพพระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. วงเงิน 9,913 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม และรอลงนามสัญญาจ้าง

ในส่วนสัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกวดราคา รวมถึงจะต้องรอความชัดเจนเนื่องจากโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา) ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเร่งรัดหาข้อสรุปการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบทั้ง 2 โครงการ