‘คมนาคม’ เคาะ 3 เส้นทาง MR-MAP ระยะทางรวม 836 กม. จ่อเสนอรับฟังความเห็นประชาชน พ.ค.นี้

คมนาคมเร่งศึกษาแผนพัฒนาโครงข่าย MR-MAP แล้วเสร็จภายใน .. 64 ชี้เป้า 10 เส้นทางนำร่อง พร้อมเคาะ3 เส้นทางมีศักยภาพ ระยะทาง 836 กม. ด้านศักดิ์สยามสั่ง ทล.จัดทำรายละเอียดผลการศึกษาให้ชัดเจน ขีดเส้น 1 เดือน ก่อนรับฟังเสียง ปชช. ..นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) วันนี้ (16 มี.. 2564) ว่า การประชุมในครั้งนี้ มีกรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท (ทช.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่าย MR-MAP ของ ทล. ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่ .. 2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างใน .. 2564 โดยปัจจุบันงานศึกษาอยู่ในขั้นตอนการศึกษา เพื่อจัดทำโครงข่ายในเบื้องต้น และคัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น

สำหรับผลการคัดเลือกเส้นทางนำร่อง จาก 10 เส้นทาง ประกอบด้วย

 1. เส้นทาง MR1 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงสายทางด่านแม่สอดพิษณุโลก, พิษณุโลกเพชรบูรณ์ (หล่มสัก), เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น, ขอนแก่นมุกดาหาร และมุกดาหารนครพนม
 2. เส้นทาง MR2 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงสายทางด่านเจดีย์สามองค์นครสวรรค์, นครสวรรค์นครราชสีมา และนครราชสีมาอุบลราชธานี
 3. เส้นทาง MR3 กาญจนบุรี (ด่านน้ำพุร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ช่วงสายทางด่านน้ำพุร้อนกาญจนบุรี, กาญจนาภิเษกสระแก้ว และสระแก้วอรัญประเทศ
 4. เส้นทาง MR4 ชลบุรีตราด (ด่านคลองใหญ่) ช่วงสายทางชลบุรีระยอง และระยองตราด
 5. เส้นทาง MR5 ชุมพรระนอง
 6. เส้นทาง MR6 ภูเก็ตสุราษฎร์ธานี
 7. เส้นทาง MR7 เชียงราย (ด่านเชียงของ)-สงขลา (ด่านชายแดนมาเลเซีย) ช่วงสายทางด่านเชียงของเชียงราย, เชียงรายเชียงใหม่, เชียงใหม่พิษณุโลก, พิษณุโลกนครสวรรค์, นครสวรรค์สระบุรี, นครสวรรค์สุพรรณบุรี, สระบุรีนครปฐม, นครปฐมชะอำ, ชะอำชุมพร, ชุมพรสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานีสงขลา, สงขลาด่านสะเดา และสงขลานราธิวาส
 8. เส้นทาง MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย)-แหลมฉบัง ช่วงสายทางขอนแก่นหนองคาย, นครราชสีมาขอนแก่นและนครราชสีมาแหลมฉบัง
 9. เส้นทาง MR9 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)
 10. เส้นทาง MR10 สระบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคร


นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณา 3 เส้นทางที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย

 1. เส้นทาง MR5 ชุมพรระนอง ระยะทาง 108 กม. ซึ่งมีทางเลือกในการพัฒนาโครงข่าย จำนวน 3 ทางเลือก โดยการศึกษาจะสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ของกระทรวงคมนาคม และ รฟท.
 2. เส้นทาง MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย)-แหลมฉบัง ช่วงนครราชสีมาแหลมฉบัง ระยะทาง 288 กม. โดยเบื้องต้นกรมทางหลวงคาดว่าการพัฒนาจะประกอบด้วย ด่านเข้าออก 10 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 11 แห่ง อุโมงค์ 3 แห่ง และRest Area 8 แห่ง
 3. เส้นทาง MR9 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมาอุบลราชธานี ระยะทาง 440 กม. โดยเบื้องต้นกรมทางหลวงคาดว่าการพัฒนา จะประกอบด้วย ด่านเข้าออก 10 แห่งทางแยกต่างระดับ 9 แห่ง และ Rest Area 8 แห่ง

สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป ทล.จะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยจะได้ขยายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นให้ครอบคลุมโครงข่าย MR-MAP ทั้งหมดด้วย

ขณะเดียวกัน ได้มีข้อสั่งการโดยกำชับให้ ทล. เร่งจัดทำรายละเอียดผลการศึกษาให้มีความชัดเจน โดยให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใน 1 เดือน และจะมีการเชิญประชุมเพื่อเสนอแนวคิด การออกแบบ และจัดทำร่างแผน MR–MAP ก่อนจะนำไปนำเสนอการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนใน .. 2564 ต่อไป