เสร็จแล้ว! ขยายถนน 6 เลน ทล.36 สาย กระทิงลาย-ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่ & แยกหนองบอน) ระยะทาง 8.7 กม. จ่อครบวิ่งฉิว 58 กม.ตลอดสาย เม.ย.นี้

ทางหลวงฯเทงบ 770 ล้าน ขยายถนน 6 เลน ทล.36 สาย กระทิงลายระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน) ระยะทาง 8.7 กม.แล้วเสร็จ เหลืออีก 1 ตอน คาดเสร็จ เม..นี้ ลุยวิ่งฉิวตลอดสาย 58 กม. รองรับการจราจรการขนส่ง หนุนการท่องเที่ยว เชื่อมโครงข่ายภาคกลางภาคตะวันออก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทาง ที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข36 สายกระทิงลายระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่ และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้วแยกหนองบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+300 ถึง กม. 25+000 รวมระยะทาง 8.7 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 770 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช่เส้นทาง เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ทั้งยังเชื่อมโยงการคมนาคมและขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออก

สำหรับทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลายระยอง ระยะทางตลอดสายประมาณ 58 กม. ขณะนี้การก่อสร้างเหลือเพียง 1 ตอน ระยะทาง 12 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เม.. 2564 โดยทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองโดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่

มีจุดเริ่มต้นจากจุดตัดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นโครงข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยกรมทางหลวง จึงดำเนินการก่อสร้างขยายจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจรผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปกลับ ด้านละ 3 ช่องจราจร ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรแบบร่องกลาง สำหรับ ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้วแยกหนองบอน ตอน 1 ระยะทาง 8.7 กม. มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกขนาด 3 ช่องจราจร จำนวน 2 สะพาน (ไปกลับ) และบริเวณย่านชุมชนก่อสร้างทางขนานขนาด 2 ช่องจราจร ทั้ง 2 ด้าน