ฤกษ์ดี! 29 มี.ค.นี้ เซ็น 4 สัญญาไฮสปีดไทย-จีน มูลค่า 3.61 หมื่นล้าน

ดีเดย์! 29 มี.ค.นี้ รฟท.ลงนามไฮสปีดไทย-จีน 4 สัญญา มูลค่า 3.61 หมื่นล้าน กรอบเวลาดำเนินการ 36 เดือนหลังออก NTP พร้อมเร่งเคลียร์สัญญาที่เหลือให้จบ

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ในวันที่ 29 มี.ค. 2564 รฟท. เตรียมลงนามสัญญาจ้างในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย–จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา) จำนวน 4 สัญญา รวมวงเงิน 36,154.16 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมือง–นวนคร ระยะทาง 21.80 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 8,626.80 ล้านบาท, สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร–บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. วงเงิน 11,525.36 ล้านบาท, สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท และสัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว–สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. วงเงิน 9,429 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังการลงนาม 4 สัญญาในวันที่ 29 มี.ค.นี้นั้น รฟท. จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) พร้อมทั้งเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดินต่อไป โดยทั้ง 4 สัญญา จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 36 เดือน (3 ปีนับจากวันออก NTP) ขณะที่สัญญาที่เหลือ เช่น สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ–พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. วงเงิน 9,913 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม และรอลงนามสัญญาจ้าง, สัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ–ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกวดราคา รวมถึงจะต้องรอความชัดเจนเนื่องจากโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง–สุวรรณภูมิ–อู่ตะเภา) ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเร่งรัดหาข้อสรุปการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบทั้ง 2 โครงการ