ทย.เลื่อนเปิด ‘สนามบินเบตง’ แผนเดิม เม.ย.นี้ หลัง 28 มี.ค.-30 ต.ค. 64 ยังไร้คำขอเปิดเที่ยวบินใหม่

ทย. อัปเดตความคืบหน้าสนามบินเบตงพร้อมถกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลั่น! เลื่อนเปิดแผนเดิมกำหนดภายในเม..นี้ อ้างโควิด-19” กระทบแผนเอกชนทบทวนธุรกิตใหม่ พ่วงตารางบินฤดูร้อน “28 มี..-30 .. 64” ยังไร้คำขอเปิดเที่ยวบินใหม่

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ระบุถึงความคืบหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงว่า วันนี้ (8 มี.. 2564) ได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนกรมท่าอากาศยานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมนั้น

ทั้งนี้ ทย.ได้รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะต้องลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมอีกครั้ง หลังจากท่าอากาศยานเบตงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ครบทุกด้านแล้วตามที่ กพท. กำหนด

โดยภารกิจของท่าอากาศยานเบตงในปัจจุบัน คือ ให้บริการเที่ยวบินทางทหารและเที่ยวบินส่วนบุคคลได้  สำหรับการเปิดบริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ มีสายการบินนกแอร์ที่มีความสนใจในการเปิดเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานเบตง แต่ยังมีเงื่อนไขในการเปิดให้บริการ เช่น การเสนอขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดรับประกันที่นั่งขั้นต่ำ  ซึ่งที่ประชุมได้ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานกับสายการบิน และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน

รายงานข่าวจาก ทย. ระบุอีกว่า จากเดิมที่ได้วางให้ท่าอากาศยานเบตง สามารถรองรับการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชายแดนใต้นั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้แผนทุกอย่างที่วางไว้ได้รับผลกระทบ และภาคเอกชนต้องมีการทบทวนแผนธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องเน้นไปในส่วนของการเดินทางภายในประเทศก่อน

ในส่วนของปัจจุบัน ตารางบินฤดูร้อนของกรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 28 มี..-30 .. 2564 ไม่มีคำขอจากสายการบินในการเปิดเที่ยวบินใหม่เส้นทางเบตงเข้ามา จึงไม่สามารถแจ้งได้ว่า จะเปิดบินได้เมื่อใด แต่ถ้าหากมีคำขอเปิดบินเข้ามา ทย.ก็จะเร่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะกำกับดูแลหน่วยงาน ทย. ได้เปิดเผยว่า ในส่วนของความคืบหน้าการพัฒนาสนามบินเบตงนั้น ได้มอบหมายนายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทย., บวท., สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), กรมอุตุนิยมวิทยา, ศอ.บตรวมถึงภาคเอกชน เพื่อทดสอบระบบนำร่อน และให้สามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ได้ภายใน เม.ย. 2564 ทั้งนี้ ได้ฝากไปยังนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี ทย. ไว้แล้ว