ทช.ทุ่มงบ 793 ล้าน เตรียมขยายถนน 4 เลน จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 8 กม. คาดเริ่มสร้างภายในปีนี้ แล้วเสร็จช่วงปี 66-67

“ทางหลวงชนบทฯ” อัดงบ 793 ล้าน เตรียมขยายถนน 4 เลน กว่า 8 กม. เสริมเศรษฐกิจการขนส่งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แก้ปัญหาจราจรติดขัด ลดระยะการเดินทาง ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่ง คาดเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้ แล้วเสร็จช่วงปี 66-67

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. เตรียมดำเนินโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344-บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง,บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.192 กิโลเมตร (กม.) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 793.40 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ บรรเทาปริมาณการจราจรในพื้นที่บริเวณเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งและอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344-บ้านบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง,บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 8.192 กม. เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 เข้ากับถนนกิ่งแก้วที่บ้านบางพลีใหญ่ มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรอย่างรวดเร็วจนเกิดความคับคั่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้เส้นทางดังกล่าว

ดังนั้น ทช.จึงจำเป็นต้องขยายถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงชนบทสาย สป.4002 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการขนส่งภายในจังหวัดสมุทรปราการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แยกรถบรรทุกออกจากเมืองเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ลดระยะการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดต้นทุนในการขนส่ง

สำหรับ โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 และ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 8+192 ลักษณะโครงการ สรุปได้ดังนี้ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.25-3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 24.00-27.20 เมตร ระยะทาง 8.192 กม. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง จำนวน 10 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2564 โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 840 วัน หรือจะแล้วเสร็จภายในช่วงปี 2566-2567