‘ทางหลวงฯ’ เทงบ 265 ล้าน ขยาย 4 เลน ทล.4063 สาย บ.ปารามีแต-อ.โกตาบารู เสริมแกร่งโลจิสติกส์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรมทางหลวงเทงบ 265 ล้าน ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทล.4063 สาย .ปารามีแต.โกตาบารู แล้วเสร็จ เสริมศักยภาพระบบคมนาคมโลจิสติกส์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หนุนการท่องเที่ยว เชื่อมโครงข่ายเดินทางไปสนามบินนราธิวาส

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ใช้งบประมาณ 265 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างขยาย ทางหลวงหมายเลข 4063 สาย .ปารามีแต.โกตาบารู .ยะลา ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิติกส์ ระหว่าง กม.0+100-กม.7+200 และ กม.9+400-กม.9+917 รวมยะทางยาว 7.617 กิโลเมตร(กม.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับทางหลวงสายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ .ยะลา  เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อสร้างเกาะกลางแบบยก รวมงานติดตั้งไฟฟ้าตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เส้นทางท่องเที่ยว รองรับการเดินทางไปสนามบินนราธิวาส สนับสนุนการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ตามนโยบายของรัฐบาล