วิ่งฉิว! ถนน 4 เลน ทล.315 สาย อ.พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 20 กม. เสริมแกร่งขนส่งโลจิสติกส์ หนุนพัฒนา ศก. EEC

ทางหลวงฯอัดงบ 311 ล้าน ขยายถนนเป็น 4 เลน ทล.315 สาย .พนัสนิคมฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6.4 กม. พร้อมวิ่งยาวตลอดเส้นทาง 20 กม. เพิ่มศักยภาพระบบขนส่งโลจิสติกส์ แก้จราจรหนาแน่น พร้อมรองรับพัฒนา ศก. พื้นที่ EEC

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักงานก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 315 สายพนัสนิคมฉะเชิงเทราแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร (กม.) โดยเส้นทางสายดังกล่าว ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน และล่าสุดได้ดำเนินการตอน 3 ระหว่าง กม.5+000-กม.11+400 ระยะทาง6.4 กม. แล้วเสร็จเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร การคมนาคมขนส่งภาคตะวันออก

สำหรับ ทางหลวงหมายเลข 315 สาย .พนัสนิคมฉะเชิงเทรานั้น เป็นเส้นทางสายสำคัญในการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็วทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยรายวัน31,000 คัน/วัน มีรถบรรทุกหนัก 15% ประกอบกับโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้ได้รับความเสียหาย

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงจำเป็นต้องบูรณะและปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว ลักษณะโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 315 สายพนัสนิคมฉะเชิงเทราระหว่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.5+000-กม.11+400 ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 311.55 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) ความกว้าง 3.5 เมตร ผิวทางแบบคอนกรีต แบ่งทิศจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก ก่อสร้างสะพาน จำนวน 4 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 5 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาด้านเศรษฐกิจในจังหวัด รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)