‘แขวง ทล.พิจิตร’ เตรียมทุ่มงบ 650 ล้าน สร้างถนน 4 เลน ทล.115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร ระยะทาง 10 กม.

แขวง ทล.พิจิตรหยั่งเสียงชาวสากเหล็ก เตรียมทุ่มงบ 650 ล้าน สร้างถนน 4 เลน ทล.115 สายกำแพงเพชรพิจิตรระยะทาง 10 กม. คาดตอกเข็มปีนี้ แล้วเสร็จปี 66 รองรับปริมาณรถ 8,000-10,000 คัน/วัน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า วันนี้ (19 .. 2564) แขวงทางหลวงพิจิตร จะจัดประชุมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 64 ที่จะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 กำแพงเพชรพิจิตรตอนเนินสมอสี่แยกสากเหล็ก จุดเริ่มต้นที่ กม.95+980 พื้นที่บ้านเนินสมอ .ป่ามะคาบ .เมืองพิจิตร .พิจิตร สิ้นสุดที่กม.106+840 .สากเหล็ก .สากเหล็ก  .พิจิตร รวมระยะทาง 10.860 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 650 ล้านบาท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการ รูปแบบการก่อสร้างจะเป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร ไปกลับเป็น 4 ช่องจราจร ไปกลับ รวมทั้งการปรับปรุงจุดกลับรถ การสร้างระบบระบายน้ำ และไฟส่องสว่าง

ทั้งนี้ หลังจากประชุมการมีส่วนร่วมกับประชาชนแล้ว จะนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาปรับแนวทางดำเนินที่สมบูรณ์ที่สุด จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2564 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2566 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางระหว่าง .พิจิตร เชื่อมกับ .กำแพงเพชรพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ นครสวรรค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งช่วยรองรับปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันที่มีปริมาณรถอยู่ที่ 5,000 กว่าคันต่อวัน เพิ่มเป็น 8,000-10,000 คันต่อวัน   

นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวตามเส้นทาง ทั้งนี้ยังทำให้การเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 115 จาก .เมืองกำแพงเพชร.สากเหล็ก .พิจิตร ระยะทาง 103 กม. เป็นถนนจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องทั้งหมด เพราะขณะนี้จาก .เมืองกำแพงเพชร จนถึงบ้านเนินสมอ .ป่ามะคาบ .เมืองพิจิตร 92.2 กม. ได้ก่อสร้างเป็น 4 ช่องแล้ว สำหรับโครงการนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของประชาชนที่ใช้เดินทางระหว่างอำเภอต่างๆเป็นชุมชนที่มีรถบรรทุกขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสิ้นค้าอุตสาหกรรมไปยังที่ต่างๆ อีกด้วย แต่สภาพทางในปัจจุบันผิวทางและคันทางเดิมแคบ ไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้ทาง