‘เจ้าท่าฯ’ เร่งปรับโฉม 2 ท่าเรือริมเจ้าพระยา ‘ท่าช้าง-เทเวศร์’ รองรับผู้โดยสาร-เสริมความปลอดภัย

“อธิรัฐ” สั่งเจ้าท่าฯ สปีดปรับโฉม 2 ท่าเรือริมเจ้าพระยา ลุยอัพเกรด “ท่าเรือท่าช้าง” สร้างความปลอดภัย รับผู้ใช้บริการวันละ 1.2 หมื่นคน โชว์สถาปัตยกรรมเขตเมืองกรุงเก่า อัปเดตคืบหน้ากว่า 50% สั่งเร่งงานเปิดให้บริการภายใน เม.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าปรับปรุง “ท่าเรือเทเวศร์” เชื่อมสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม รอบรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ คาดแล้วเสร็จเดือนนี้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือท่าช้างว่า ในปัจจุบัน ท่าเรือท่าช้างได้ให้บริการ ทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก และท่าเรือท่องเที่ยว โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน ส่งผลให้ท่าเรือเดิมที่มีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

ดังนั้น กรมเจ้าท่า (จท.) จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า รวมถึงเพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตารางเมตร (ตร.ม.) และติดตั้งโป๊ะขนาด 6×12 ม.จำนวน 4 โป๊ะ และ 5×10 ม.จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ซึ่งในขณะนี้งานปรับปรุงมีความคืบหน้ากว่า 50%

ทั้งนี้ ได้สั่งการ จท. ให้เร่งรัดงานปรับปรุงดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2564 โดยในระหว่างดำเนินการให้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ไม่กระทบผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ก่อนเปิดใช้ท่าเทียบเรือให้ จท.จัดประชุมผู้ประกอบการเรือ เพื่อวางแผนและกำหนดการใช้ท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ให้หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเรือ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการบริการประชาชนต่อไป

นายอธิรัฐ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ จท. ยังได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือเทเวศร์ ซึ่งถือเป็นท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,329 คน/วัน รองรับจำนวนเที่ยวเรือ 267 เที่ยว/วัน ทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเรือเทเวศร์นั้น จะดำเนินการทั้งในส่วนของอาคารทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมห้องน้ำชาย หญิงและผู้พิการบนท่าเรือ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 95% โดยเร่งรัดให้ จท.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.พ.นี้

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องหมายและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม (ท่าเทียบเรือตลาดเทวราช) ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทาง รถ-ราง-เรือ แบบไร้รอยต่อตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล