ครม.ไฟเขียวมอเตอร์เวย์ ‘เอกชัย-บ้านแพ้ว’ 1.97 หมื่นล้าน ช่วยแก้รถติดพระราม 2 คาดตอกเข็มภายในปีนี้

ครม. ไฟเขียวสร้างมอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 19,700 ล้านบาท คาดตอกเข็มภายในปีนี้ แล้วเสร็จปี 67 พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 68 ช่วยแก้รถติดพระราม 2 เชื่อมเดินทาง-ขนส่งสินค้ากรุงเทพฯ ปริมณฑล ลงสู่ภาคใต้ฉลุย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.พ. 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวง (ทล.) เดินหน้าก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร (กม.)วงเงิน 19,700 ล้านบาท หลังจากนี้มอบหมายให้ ทล. ดำเนินการต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงสู่ภาคใต้ของประเทศ

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทล. กล่าวว่า มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 27 กม. แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย 10.6 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท หรือโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ กม.11+959-21+500 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2565 ซึ่งโครงการนี้มีแนวสายทางเชื่อมต่อโดยตรงแบบไร้รอยต่อ (Seamless) กับทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ขณะที่ ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 16.4 กม. วงเงิน 19,700 ล้านบาท หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว ทล. อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) หลังจากนี้เข้าสู่กระบวนการจัดทำราคากลาง เตรียมเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าปลาย พ.ค. 2564 จะลงนามสัญญากับผู้รับจ้างได้ จากนั้นจะเริ่มก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี 2567

ในส่วนของก่อสร้างงานระบบ พร้อมการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐ (PPP) ระบบเก็บค่าผ่านทางจะใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เชื่อมต่อทุกโครงข่ายในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) คาดว่าจะเริ่มประกาศเชิญชวนได้ในปี 2565 จากนั้นเริ่มก่อสร้างและติดตั้งระบบในปี 2566-2567 จากนั้นเริ่มเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์เต็มรูปแบบต้นปี 2568 คาดการณ์ปริมาณจราจรที่เปิดให้บริการในปีแรกไว้ที่ 56,000 คันต่อวัน

ทั้งนี้ มอเตอร์เวย์ ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 ใน อ.เมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีทั้งหมด 6 ด่าน ประกอบด้วย 1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ 2.ด่านมหาชัย 1, ด่านมหาชัย 2, ด่านสมุทรสาคร 1, ด่านสมุทรสาคร 2 และ ด่านบ้านแพ้ว

สำหรับการจัดค่าธรรมเนียมผ่านทางเส้นทางนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงจากด่านต้นทางถึงด่านปลายทาง ประกอบด้วยสำหรับรถยนต์ประเภท 4 ล้อ ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2 บาท ต่อ กม., รถยนต์ประเภท 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.2 บาท ต่อ กม. และ รถยนต์ประเภทมากกว่า 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 4.6 บาท ต่อ กม.

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดังกล่าว ดำเนินการแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 23,264 ล้านบาท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจด้านการผลิต การขยายตัวด้านรายได้ และการจ้างงานกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญในการเดินทางและขนส่ง เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร (กทม.) สู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้ง ยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ ระยะ 20 ปี (2560-2579) รวม 21 เส้นทาง ระยะทาง 6,612 กม. เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ