‘ทางหลวงชนบทฯ’ สร้างสะพานข้ามคลองชิง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนชาว อ.กาบัง จ.ยะลา คาดเปิดใช้ มี.ค.นี้

“กรมทางหลวงชนบท” ปันงบ 31 ล้าน ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชิง อ.กาบัง จ.ยะลา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อำนวยความสะดวกการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย พร้อมร่นระยะทาง 8 กม. อัปเดทคืบหน้า 85% คาดแล้วเสร็จเดือนนี้ พร้อมเปิดใช้ มี.ค.64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชิง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมประมาณ 31 ล้านบาท ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้ขอรับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชิง ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านคลองปุด และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ เดิมบริเวณดังกล่าวไม่มีสะพาน ทำให้ประชาชนและนักเรียนบ้านคลองน้ำใสประมาณ 400 คน ได้รับความเดือดร้อน มีความยากลำบากในการสัญจรและไม่สามารถสัญจรได้ในช่วงฤดูฝน ต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทางที่มีระยะทางไกลออกไป โดยในปี 2562-2564 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 8 กิโลเมตร (กม.)

สำหรับสะพานข้ามคลองชิง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านคลองชิง เชื่อมกับ บ้านคลองน้ำใส ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ก่อสร้างเป็นแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนเชิงลาดแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 778 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้น ผิวจราจร และวางท่อ ปัจจุบันสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 85% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก.พ.นี้ และเปิดใช้ได้ภายใน มี.ค. 2564