ครม. ไฟเขียวหลักการ ‘ร่างกฎกระทรวงกำหนดป้ายทะเบียนพิเศษ’ กำหนด ‘ชื่อ-ตัวอักษร-ตัวเลข’ เองได้ หวังประมูลดึงรายได้เข้ากองทุน กปถ.

ครม.ไฟเขียวหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดป้ายทะเบียนพิเศษฯหวังเปิดประมูลดึงรายได้เข้ากองทุน กปถ. เปิดกว้างเลือกชื่ออักษรตัวเลขเองได้ ด้านนายกฯสั่งคมนาคมพิจารณารายละเอียด ย้ำชัดต้องไม่เกิดปัญหา

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (2 .. 2564) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี โดยจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนในรูปแบบพิเศษ ซึ่งสาระสำคัญ คือการกำหนดให้ลักษณะแผนป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกต์ และตัวเลขได้

ทั้งนี้ จุดประสงค์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนั้น เพื่อจะนำป้ายทะเบียนพิเศษเฉพาะแผ่นป้าย หรือทะเบียนในรูปแบบพิเศษ ไปเปิดประมูล เพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และสามารถนำเงินของกองทุนฯ มาสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ประชาชนมากขึ้น โดยกระบวนหลังจากนี้นั้น จะต้องรอประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดย พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ไปพิจารณาในรายละเอียดเช่น ชื่อ หรืออักษรที่มี จะต้องไม่ให้เกิดปัญหา เป็นต้น ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุกเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป

รายงานข่าวจาก ขบ. ระบุว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นของการจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษเฉพาะนั้น จะมีการกำหนดรูปแบบ ให้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน จำนวนตัวอักษร จำนวนตัวเลข ซึ่งตัวอักษรหรือคำที่นำมาใช้ ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี นอกจากนี้ ต้องกำหนดรูปแบบวิธีการเปิดประมูล ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประมูลผ่านช่องทางทางอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ หรือเปิดประมูลด้วยวาจา หรือเปิดให้ยื่นแสดงความจำนงเข้ามาก่อน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมตัวอักษรที่นำมาใช้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเปิดประมูลทั่วไป หรือแยกการประมูล เพื่อให้รองรับร่างกฎกระทรวงเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้ง จะต้องกำหนดราคาประมูลด้วย

สำหรับป้ายทะเบียนพิเศษนี้ จะเป็นการเสริมรายได้ให้กับ ขบ. เนื่องจากมีกลุ่มประชาชนที่สนใจ และต้องการกำหนดชื่อของตนเองในป้ายทะเบียน ส่วนกรณีถ้าสามารถจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษเฉพาะได้ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ ขบ. มากน้อยแค่ไหนนั้น ขบ. ยังไม่ได้ประเมินรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในการจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษเฉพาะ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการสร้างทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการป้ายทะเบียนพิเศษ