‘กรมเจ้าท่า’ ลุยปรับโฉมใหม่ ‘ท่าเรือเกาะสมุย’ รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย แล้วเสร็จปี 67

กรมเจ้าท่าเดินหน้าปรับโฉมใหม่ท่าเรือเกาะสมุย.สุราษฎร์ธานี อัพเกรดมาตรฐานท่าเรือความปลอดภัยพร้อมรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย หลังโควิด-19” คลี่คลาย คาดปรับโฉมแล้วเสร็จปี 67

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตามแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เพื่อยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐาน และความปลอดภัย ซึ่งท่าเทียบเรือดังกล่าว เป็นท่าเรือสำคัญ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่าเรือเกาะสมุยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่าเกาะนางยวน และเกาะม้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอนาคตอาจมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการปรับปรุงรื้อถอนท่าเทียบเรือเดิมบางส่วน และปรับปรุงท่าเรือดังกล่าว ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริมหน้าท่าพื้นที่ 864 ตารางเมตร และเพิ่มพื้นที่สะพานทางเดิน 2,340 ตารางเมตร สร้างอาคารพักคอยรองรับผู้โดยสารเรือครุยส์ ขนาด 1,800 ตารางเมตร และอาคารพักคอยด้านหลังท่าเทียบเรือ 182.25 ตารางเมตร และงานก่อสร้างด้านอื่นๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และได้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

สำหรับการปรับปรุงท่าเรือเกาะสมุย จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มคลี่คลาย และรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจฝั่งอ่าวไทยในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย