‘คมนาคม’ สั่ง ทล.ปรับแผนสร้างมอเตอร์เวย์ ‘บางใหญ่-กาญฯ’ หลังปรับแบบ 2 ตอน ทำงบเพิ่มกว่า 200 ล้าน เดดไลน์รายงานความคืบหน้าภายใน 7 วัน

ศักดิ์สยามสั่ง ทล. ปรับแผนมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญฯหลังพบค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2 ตอน กว่า 200 ล้าน เหตุต้องปรับแบบรูปแบบสะพานฯ แนะใช้เงินเหลือจ่ายมาใช้ จ่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ หากต้องของบเพิ่ม ก่อนส่งต่อ ครม. ลั่น! เดดไลน์รายงานความคืบหน้าภายใน 7 วัน พร้อมอัปเดตความคืบหน้าก่อสร้าง 45.95% แล้วเสร็จ 4 ตอน เร็วกว่าแผน 5.26%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุนโครงการ 55,927 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 38,475 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 17,452 ล้านบาทว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่กาญจนบุรี ซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น 25 สัญญา โดยในขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 21 สัญญา ซึ่งมีความคืบหน้าการก่อสร้าง 45.95% เร็วกว่าแผนงาน 5.26% (แผนงาน 40.69%) สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ด่านเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการปี 2559-2566

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น มีปัญหาอุปสรรค 2 ตอน คือ ตอนที่ 12 โดยมีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 169.1 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพาน งานโครงสร้างชะลอการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน(Bearing Unit) และงานป้ายจราจร รวมถึงตอนที่ 15 ซึ่งมีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพานบริเวณ กม.52+325-กม.52+525 และ กม.54+000 ซึ่งขณะนี้ ทล. อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้สั่งการให้ ทล. ดำเนินการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานฯ เงินเหลือจ่ายของตอนอื่น มาดำเนินการในส่วนของตอนที่ 12 และ 15 ที่มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับกรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติในแต่ละตอน และเงินเหลือจ่ายจากกรอบวงเงินดังกล่าวด้วย

ในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในแต่ละด่านของโครงการฯ นั้น จะต้องสามารถรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น (M-Flow) นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้โครงการดังกล่าว มีผู้จัดการโครงการ (Project Manager) กำกับดูแลงานก่อสร้างแต่ละตอน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้พร้อมกันรวมทั้งบำรุงรักษาสภาพพื้นที่และโครงสร้างทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย ขณะเดียวกัน ให้ ทล.พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและความปลอดภัย ในการเปิดให้บริการในบางตอนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จว่า จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าให้กระทรวงคมนาคมรับทราบภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนที่กระทรวงฯ จะกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป