‘คมนาคม’ ผุด W-MAP แผนแม่บทการเดินทางทางน้ำ เพิ่มทางเลือกการเดินทาง-แก้จราจรสาหัสบนถนน

คมนาคมผุด Water-MAP ศึกษาโครงข่ายเส้นทางเดินเรือทางน้ำในเขต กทม.-ปริมณฑล เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าแก้จราจรสาหัสทางถนน คาดศึกษาแล้วเสร็จ ..-..นี้ ก่อนเสนอ คจร.-ครม. เคาะไฟเขียว

แหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของนายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีคมนาคมได้มอบหมายนโยบายให้ สนข. แก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเพิ่มโครงข่ายการเดินทางทางน้ำเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งนี้ สนข.จึงได้เริ่มจัดทำโครงการการศึกษาการจัดทำแผนแม่บททางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล หรือ Water Map (W-MAP) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อวางเส้นทางการเดินเรือ ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายใน ..-.. 2564

ทั้งนี้ เมื่อศึกษาแผน W-MAP แล้วเสร็จนั้น จะต้องเสนอแผนฯ เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยภายหลังเมื่ออนุมัติแล้ว จะบรรจุแผนโครงการฯ คล้ายกับ M-MAP จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า (จท.) จะต้องรับไปปฏิบัติและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันในการศึกษานี้ ก็ได้มีการหารือกับภาคเอกชน เบื้องต้นพบว่าเอกชนมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมให้บริการในเส้นทางเดินเรือในโครงข่ายใหม่ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนของทางภาครัฐ ในส่วนของราคาค่าโดยสารใน W-MAP นั้น ยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากจะต้องพิจารณาในเรื่องของแผนที่เส้นทางก่อน ขณะที่ในส่วนของเส้นทางที่จะได้ให้บริการก่อนนั้น จะเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการด้วยว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

สำหรับโครงข่ายการเดินทางน้ำ (W-MAP) เกิดจากการเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยากับครองจำนวน 32 คลองรวมระยะทาง 476 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการเดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา, คลองแสนแสบ, คลองผดุงกรุงเกษม, คลองภาษีเจริญ, คลองบางกอกใหญ่ และคลองประเวศบุรีรมย์ รวมระยะทาง รวม 79 กม. จำนวน 119 ท่าเรือ ปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อรางเรือจำนวน 12 จุด โดยมี 4 จุด เชื่อมต่อการเดินทางในคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองที่มีการเดินทางทางน้ำมากที่สุดประมาณ 60,000 คนต่อวัน

ในส่วนของ W-MAP จะคล้ายกับแผนแม่บท MR-MAP และ M-MAP เพื่อพัฒนามอเตอร์เวย์ให้สอดคล้องกับการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ เนื่องจากขณะนี้ กทม. และปริมณฑล มีเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรทางน้ำ โดยจะให้คลองเล็กๆ ที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อในการเดินทาง ซึ่งขณะนี้ทางที่ปรึกษาอยู่ระหว่างลงพื้นที่ทำการสำรวจคลองต่างๆ ขณะเดียวกัน จะดูการเชื่อมต่อร่วมกับรถไฟฟ้า ทั้งนี้ จะทำให้ประชาชนชาว กทม. และปริมณฑล สามารถมีเส้นทางการเดินทางหลากหลายและมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของเส้นทางบริการทางน้ำ จะสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในเมืองได้ทั้งหมด อีกทั้ง ยังเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นการยกระดับการขนส่งทางน้ำด้วย