ทล.-ทช. อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมเข้าช่วยเหลือ ปชช.ทันที

“ทางหลวงฯ” อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม-ดินสไลด์ภาคใต้ 3 จังหวัด “นราธิวาส-ยะลา-นราธิวาส” จราจรผ่านไม่ได้ 13 แห่ง สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที แนะผู้ใช้ทางระมัดระวังการเดินทาง-ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้าน “ทางหลวงชนบทฯ” เผยสายทางโดนน้ำท่วมพื้นที่ จ.นราธิวาส ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 แห่ง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้นั้น ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วม และดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง โดยจากข้อมูลวันนี้ (6 ม.ค. 2564) เวลา 15.00 น. พบว่า มีน้ำท่วม 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และสงขลา รวม 19 แห่ง แบ่งเป็น การจราจรผ่านได้ 13 แห่ง และผ่านไม่ได้ 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.นราธิวาส (14 แห่ง) การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง และการจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง 2.ยะลา (2 แห่ง) การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง และ 3.สงขลา (3 แห่ง) การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ด้าน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (เวลา 12.30 น.) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 4 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ประกอบด้วย สายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง คือ สาย นธ.4010 แยก ทล.4057 (กม.ที่ 6+500-กม.ที่ 7+000)-บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส และสาย นธ.4011 แยก ทล.4055 (กม.ที่ 8+000-กม.ที่ 9+000)-บ้านบูเก๊ะซามี อ.จะแนะ, ระแงะ จ.นราธิวาส

ขณะที่ สายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ได้แก่ สาย นธ.2005 แยก ทล.42 (กม.ที่ 10+925-กม.ที่ 11+050) บ้านค่าย อ.เมือง จ.นราธิวาส (เนื่องจากบริเวณคอสะพานขาดชำรุด) และสาย นธ.4008 แยก ทล.4055 (กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+500) บ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร)

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นได้ติดตั้งป้ายเตือน/ปักเสาหลักขาวแดงในเส้นทางที่เกิดเหตุเหตุอุทกภัย และจัดชุดปฏิบัติการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีกรณีถนน/สะพานขาด จะดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง