‘ขนส่งฯ’ จัดให้! ผนึกภาคีเครือข่ายฯ จัด ‘ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย’ ตลอด ธ.ค.นี้ เช็คสภาพรถกว่า 20 รายการ ก่อนออกเดินทาง

ขนส่งทางบกฯผนึกภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นกว่า 20 รายการก่อนเดินทางฟรี!!! ตลอด .. 63 พร้อมเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางวิถีใหม่อย่างปลอดภัย เตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทางช่วงปีใหม่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่มีการเดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยตลอดเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ จะให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่าง นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ หรืออะไหล่ต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงภาคีเครือข่ายบางหน่วยงานยังให้ส่วนลดราคาอะไหล่บางรายการ

สำหรับประชาชนและเจ้าของรถสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2563 ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยอาทิ ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัยสถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการน้ำมัน และศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG / NGV

นายจิรุตม์ กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือไกล เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากการใช้งานรถที่สภาพไม่พร้อมหรือเครื่องยนต์ของรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการขับรถด้วย โดยต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนขับรถ เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย หรือพักคนพักรถอย่างน้อยทุก 2-3 ชั่วโมง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นการเดินทางวิถีใหม่ ที่มีความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง