ตีตลาดโลก ไม่ยากอย่างที่คิด!!

ส่งออกไปต่างประเทศต้องใช้เงินเยอะแน่ๆ เงินทุนไม่พอหรอก มีแต่เฉพาะรายใหญ่นั่นแหละที่ได้ไป ตามความคิดของคนทั่วไปคงเป็นเช่นนั้น แต่หากว่าคุณได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ความคิดดังกล่าวจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกเหนือจากจัดการเป็นผู้นำในการกิจกรรมด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ (Business Matching และPitching/Startup) ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกในแต่ละตลาด วิธีการเตรียมความพร้อมในการส่งออก ผลกระทบและโอกาสทางการค้าและที่สำคัญการทดลองขายจริงในตลาดต่างประเทศที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาค ผ่านโครงการมากกว่าร้อยโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายของกรมตามแผนขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2562 เป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup และผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

หนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรม โครงการ SMEs Pro-active หรือโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คือ โครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นเล็กสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศและกิจกรรมที่สร้างโอกาสการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ โดยไม่มีข้อจำกัด ถึงแม้ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ในเวทีต่างประเทศมาก่อน โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานด้วยตนเอง โดยเลือกตามกลยุทธ์การตลาดและความต้องการของแต่ละบริษัท หรือเลือกเข้าร่วมงานที่สอดคล้องกับประเภทสินค้าและธุรกิจบริการของตนเองได้ โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาทต่อครั้ง

หากท่านยังไม่มั่นใจในเรื่องการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก ข้อมูลการตลาดเชิงลึก พร้อมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับ ในช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ Call Center 1169 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการในทุกกลุ่ม รวมถึงการทดลองตลาดในต่างประเทศด้วยตนเอง