‘เจ้าท่าระยองฯ’ เข้มมาตรการปลอดภัย รับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว 19-22 พ.ย.63 เผย 4 วันมีประชาชนเที่ยว ‘เกาะเสม็ด’ ผ่าน 5 ท่าเรือกว่า 2 หมื่นคน

“เจ้าท่าระยองฯ” เข้มมาตรการปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว 19-22 พ.ย. 63 ผุดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ หวังอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยนักท่องเที่ยว เผย 4 วัน นักท่องเที่ยวแห่เดินทางเที่ยว “เกาะเสม็ด” ผ่าน 3 ท่าเรือกว่า 2 หมื่นคน

นายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง กรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 19-22 พ.ย. 2563 เป็นวันหยุดยาว พร้อมทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง จึงได้ออกตรวจตราท่าเรือต่างๆ และอำนวยความสะดวก รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวทางน้ำนั้น จึงได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง รวมถึงจัดพนักงานประจำท่าเทียบเรือ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวตามท่าเรือต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรทางน้ำ นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดตรวจการณ์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามท่าเรือต่างๆ โดยมีการตรวจสอบการสวมใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวขณะเดินทางทางน้ำ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังควบคุมและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย

สำหรับท่าเรือในพื้นที่จังหวัดระยองที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าเรือ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเกาะเสม็ด ประกอบด้วย 1.ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลเพ 2.ท่าเทียบเรือนวลทิพย์ และ 3.ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ โดยในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวนั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2563 พบว่า มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ำที่จังหวัดระยอง แบ่งเป็น วันที่ 18 พ.ย. 2563 จำนวน 2,020 คน, วันที่ 19 พ.ย. จำนวน 5,800 คน, วันที่ 20 พ.ย. จำนวน 6,500 คน และวันที่ 21 พ.ย. จำนวน 6,300 คน