‘การรถไฟฯ’ MOU ร่วม ‘โยธาธิการและผังเมือง’ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

“การรถไฟฯ” ผนึกกำลัง “กรมโยธาธิการและผังเมือง” บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมใช้ประโยชน์จากที่ดินสอดคล้องกับระบบราง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (13 พ.ย. 2563) รฟท.  ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร รฟท. ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่าง รฟท. กับกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น จะเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการของทั้ง 2 หน่วยงาน ทำให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำข้อมูลของแผนที่มาสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการบันทึกความเข้าใจดังกล่าว รฟท.จะสนับสนุนและบริการข้อมูลเขตที่ดินของ รฟท.ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินของ รฟท. และข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาระบบรางในอนาคตที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟท. ขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะสนับสนุนข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด และข้อมูลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

นายนิรุฒ กล่าวต่ออีกว่า รฟท. คาดหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการประเมินมูลค่าที่ดิน ทรัพย์สินในที่ดิน Non-core Business ให้แก่ รฟท. เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่ระบบดิจิทัล พร้อมกับช่วยเพิ่มความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้กับทั้ง 2 องค์กร

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการจ้างประเมินมูลค่าที่ดิน ทรัพย์สิน จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดิน Non-Core Business และสัญญาเช่าของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ซึ่งมีการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของ รฟท. อีกด้วย ขณะเดียวกันจะช่วยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถวางแผนการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดสีผังเมือง ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระบบรางของ รฟท. ในอนาคต