สรุปผล! ประมูลเลขสวย กทม. ‘8กก’ ครบ 301 หมายเลข นำเงินเข้ากองทุน กปถ. กว่า 100 ล้าน พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ หลังประมูลป้ายเดียว 28 ล้าน

“ขนส่งทางบกฯ” สรุปผลประมูลทะเบียนรถเลขสวย “กรุงเทพมหานคร” หมวดอักษรเบิ้ล “8กก” หลังสร้างประวัติศาสตร์การประมูลป้ายเดียว 28 ล้าน เผยประมูลครบ 301 หมายเลข นำเงินเข้ากองทุน กปถ. กว่า 100 ล้านบาท พร้อมเดินหน้านำเงินหนุนโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า การประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรที่เป็นที่สุดของ Series 8 หมวดอักษร 8กก ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก โดยในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 มีการประมูลจำนวน 64 หมายเลข โดยเป็นหมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจ อาทิ หมายเลขทะเบียน“8กก 8888” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 121 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูล ในราคา 28,100,000 บาท รองลงมา ได้แก่ หมายเลข “8กก 8” ประมูลได้ราคา 9,000,000 บาท, “8กก 9999” ประมูลได้ในราคา 6,860,000 บาท, หมายเลข “8กก 888” ประมูลได้ราคา 6,500,000 บาท, และหมายเลข“8กก 88” ประมูลได้ราคา 3,110,000 บาท

ขณะที่ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 มีการประมูลจำนวน 237 หมายเลข หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สูงสุดในวันที่สอง คือ “8กก 8118” ราคา 502,000 บาท รองลงมา คือ “8กก 1818” ราคา 415,000 บาท “8กก 8866” ราคา 405,000 บาท ส่วนหมายเลขที่มีการประมูลไปได้ในราคาย่อมเยาที่สุดคือ “8กก 3113” ราคา 35,000 บาท ทั้งนี้ การจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร 8กก ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 วัน พบว่ามีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถครบทั้ง 301 หมายเลข และนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น 105,376,536 บาท ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และจะมีการจัดสรรเงินดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีเป้าหมายส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศ เพื่อติดตามการใช้ความเร็วและความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ โครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ส่วนจังหวัดอื่นๆ ติดตามกำหนดการประมูลได้ที่ www.tabienrod.com หรือ สอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สายด่วน 1584 หรือ โทร 062-407-6888, 061-615-6359