ติดอาวุธ! นศ.ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม กับทักษะการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา LSC SPU โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)”

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการปฎิบัติจริง ในการทำ CPR  ให้พร้อมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ และสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมฯจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก สำนักงานยุวกาชาดอีกด้วย