‘คมนาคม’ เทงบ 6.9 พันล้าน เนรมิตโปรเจ็กต์สร้างถนน ทล.-ทช. ‘อุทัยธานี’

“ศักดิ์สยาม” จัดให้! ขนงบกว่า 6.9 พันล้าน ทุ่มสร้างโปรเจ็กต์ ทล.-ทช. “จังหวัดอุทัยธานี” พร้อมสั่ง จท. บูรณาการร่วม “กรมโยธาฯ” ลุยของบปี 65 ทำแผนป้องกันตลิ่งพังริมเจ้าพระยา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณปี 2564 จัดสรรให้กับกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อนำมาดำเนินการโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดอุทัยธานี อาทิ โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง-อุทัยธานี ระยะทาง 17.97 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 990 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแผนในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของจังหวัดอุทัยธานีโดยในในอนาคต (2564-2568) อีก 4 โครงการ รวมระยะทาง 136.25 กม. วงเงิน 5,510 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 3014 หนองฉาง-ทัพทัน ระยะทาง 6.7 กม. วงเงิน 300 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566, 2.โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 การุ้ง-หนองฉาง ระยะทาง 34.614 กม. วงเงิน 1,380 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

3.โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 บ้านไร่-การุ้ง ระยะทาง 29.311 กม. วงเงิน 1,180 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 และ 4.โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 สระกระโจม-บ้านไร่ ระยะทาง 65.625 กม. วงเงิน 2,650 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

ในส่วนของการพัฒนาทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เพื่อความสะดวกในการเดินทางสู่ชุมชนนั้น ในปี 2564 มีแผนที่จะดำเนินการกว่า 93 โครงการ แบ่งเป็น งานก่อสร้างทางหลวงชนบท จำนวน 6 โครงการ, งานบำรุงรักษาทาง จำนวน 24 โครงการ และงานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 63 โครงการ วงเงิน 434.76 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง บริเวณทางหลวงชนบท อน 3024 ถนนสายแยก ทล.333-บ.ประดาหัก ระยะทาง 3.5 กม. วงเงิน 25 ล้านบาท

อีกทั้ง ยังมีโครงการก่อสร้างโครงข่ายสะพานข้ามคลองธรรมชาติ (อ.บ้านไร่) ระยะทาง 0.07 กม. วงเงิน 30.24 ล้านบาท, โครงการขยายความกว้างสะพาน อน 4003 บริเวณแยก ทล.3013-บ้านประดู่ยืน 1 แห่ง วงเงิน 25 ล้านบาท, โครงการบำรุงรักษาทางและสะพาน อน 5039 บริเวณถนน บ.ตลาดใหม่ป่าผาก-บ.บ่อน้ำเย็น 1 แห่ง วงเงิน 22 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า (จท.) จะบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำแผนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2565 เพื่อนำมาดำเนินการโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง อย่างไรก็ตาม ฝากไปยังพี่น้องประชาชน ให้สะท้อนปัญหาต่างๆ ผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก่อนที่จะสรุปรายละเอียดเสนอมายังกระทรวงคมนาคม และรัฐบาล เพื่อนำมาพิจารณา นำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่อไป