“JWD “ชูศักยภาพผู้นำห้องเย็น ปักธงขยายคลังสินค้าห้องเย็นในเมืองเศรษฐกิจทั่วประเทศ!!

บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ชูศักยภาพ First Mover ในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น โชว์ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ปลื้มความสำเร็จห้องเย็นได้รับรางวัล ELMA จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครบทั้ง ทำเล เป็นรายแรกและรายเดียวในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล FSSC (Food Safety System Certificate) ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างห้องเย็นอาคาร คาดแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ ชูเทคโนโลยีระบบจัดเรียงสินค้าอัตโนมัติ ASRS ช่วยลดการใช้แรงงาน พร้อมวางแผนขยายการลงทุน Cold Chain Distribution Center (ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น) ในจังหวัดเศรษฐกิจ เพื่อให้บริการรวบรวม คัดแยก บรรจุหีบห่อ กระจายสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง 

 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า ได้วางนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการได้รับการรับรองมาตรฐานคลังสินค้าห้องเย็นเป็นรายแรก ๆ ของประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถให้บริการและการบริหารต้นทุน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจในประเทศไทย โดยล่าสุดคลังสินค้าห้องเย็นสุวินทวงศ์ ได้รับรางวัล ELMA 2020 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากในปี 2562 คลังสินค้าห้องเย็นบางนา และปี 2558 คลังสินค้าห้องเย็นมหาชัยเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้ว

บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานด้านระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้คลังสินค้าห้องเย็นมหาชัยเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้รับรองด้านระบบการจัดการทั้งในกระบวนการผลิต และกระบวนการแช่แข็งสินค้า รวมถึงกระบวนจัดเก็บสินค้าที่สอดคล้องกับระบบการจัดการในระดับสากลตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certificate 22000) และมาตรฐาน ISO 22000:2018 (Food Safety Management System) เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับได้ของกระบวนการทั้งหมดในห่วงโซ่อาหารที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติและลูกค้าในประเทศ ส่วนปี 2564 วางเป้าหมายขยายการได้รับรองมาตรฐานสากลเพิ่มเติมที่คลังสินค้าห้องเย็นบางนาและสุวินทวงศ์

ในขณะเดียวกัน คลังสินค้าห้องเย็นของ JWD ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ เช่น คลังสินค้าห้องเย็นมหาชัยได้รับใบอนุญาต MSC License หรือการรับรองการทำประมงจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมาตรฐาน ASC หรือการรับรองอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน, คลังสินค้าห้องเย็นบางนาได้รับมาตรฐานรับรองการส่งออกสินค้าประเภทสัตว์ปีกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นหรือ EST. 250, คลังสินค้าห้องเย็นสุวินทวงศ์ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในการจัดเก็บสินค้า เป็นต้น 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q Mark และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิหรือ Q Cold Chain จากกรมการขนส่งทางบก ทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่และโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาการในระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าห้องเย็น (อาคาร 9) ในย่านมหาชัย รองรับการจัดเก็บสินค้า 12,000 พาเล็ต จุดเด่นคือเป็นคลังสินค้าห้องเย็นสาธารณะที่นำระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ (ASRS) มาใช้ทดแทนการจัดเรียงสินค้าด้วยรถโฟล์คลิฟต์ช่วยลดการใช้แรงงาน และสามารถลดการใช้พลังงาน 10-15% เมื่อเทียบกับคลังสินค้าห้องเย็นระบบดั้งเดิม โดยระบบจัดเก็บสินค้าดังกล่าวเป็นรูปแบบเดียวกับอาคาร แต่ใช้งบลงทุนลดลงมากกว่า 10% จากเดิมลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างและติดตั้งระบบแล้วเสร็จช่วงสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าประเภทสัตว์ปีก ประเมินว่าภายในต้นไตรมาส 2/2564 จะมีอัตราใช้พื้นที่แตะ 60% ซึ่งถือเป็นจุดคุ้มทุน เนื่องจากมีสินค้าที่รอการเก็บแล้ว 

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวต่อว่า ปัจจุบันคลังสินค้าห้องเย็นมหาชัย บางนาและสุวินทวงศ์ มีอัตราใช้พื้นที่เฉลี่ยกว่า 80% จากปัจจุบันมีความจุสินค้ากว่า 100,000 พาเล็ต บริษัทฯ จึงวางแผนขยายการลงทุนก่อสร้าง Cold Storage Distribution Center (ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็น) ในจังหวัดเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นฮับในการขนส่งแบบ Cross Docking หรือให้บริการรวบรวมสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อนำมาคัดแยก บรรจุหีบห่อ และจัดส่งให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ รองรับดีมานด์ในต่างจังหวัดและตอบสนองความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่มีแนวโน้มขยายตัว

เบื้องต้นได้วางโมเดลขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเอง 100% และร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ที่มีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรวมรวบ กระจายสินค้า รวมทั้งบริการ on-site service โดยให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในรูปแบบการก่อสร้างใหม่และเช่าพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็น 

“เราต้องการเป็น First Mover หรือผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนรุกขยายการลงทุนในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยมองว่าปัจจุบันลูกค้ามี Pain Point เกี่ยวกับการกระจายสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งในต่างจังหวัด การลงทุน Cold Storage Distribution Center จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้” นายจิตชัย กล่าว