‘ทางหลวงชนบทฯ’ สร้างทางเลี่ยงถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร บรรเทาจราจร ‘สี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร’ ร่นระยะทางสู่ภาคใต้ 6 กม.

“ทางหลวงชนบทฯ” อัดงบ 788 ล้าน สร้างทางเลี่ยงถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร บรรเทาจราจร “สี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร” ประหยัดเวลาการเดินทางสู่สายหลัก พร้อมร่นระยะทางลงสู่ภาคใต้ 6 กม.

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 788 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร ซึ่งถือเป็นโครงข่ายถนนเลี่ยงเมืองชุมพรทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดเขตชุมชนเมืองและสี่แยกปฐมพรได้ดีขึ้น ช่วยลดความหนาแน่น คลี่คลายการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 (สี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร) เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง เข้า-ออก ตัวเมืองชุมพร

อีกทั้ง ยังเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อลงสู่ภาคใต้ ร่นระยะทางได้ประมาณ 6 กิโลเมตร ประหยัดเวลาในการเดินทางสู่เส้นทางหลัก สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตลอดจนเป็นการขยายชุมชนออกไปทางด้านทิศใต้ เพื่อพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

สำหรับการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ กม.ที่ 0+000 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 บริเวณ กม.ที่ 2+500 ด้านขวาทาง แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณ กม.ที่ 6+100 ด้านซ้ายทาง ระยะทางรวมโดยประมาณ 8.440 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 250 เมตร ข้ามคลองท่าตะเภา 1 แห่ง และสะพานข้ามคลองชุมพรยาวตลอด ไปจนข้ามทางรถไฟ รวมความยาว 945 เมตร 1 แห่ง