เปิดแล้ว! แลนด์มาร์กใหม่ ‘สุราษฎร์ฯเกตเวย์’ จุดเช็คอินริมทางหลวงหมายเลข 41 (เอเชีย) ขาล่อง เอาใจนักเดินทาง-ลดอุบัติเหตุ

ทางหลวงฯเปิด สุราษฎร์ เกตเวย์จุดเช็คอินแลนด์มาร์กใหม่ริมทางหลวงหมายเลข 41 (เอเชีย) ขาล่องโชว์ออกแบบตกแต่งประติมากรรมสัญลักษณ์ท้องถิ่น ของกินแหล่งท่องเที่ยวเอาใจนักขับลงใต้ พักผ่อนระหว่างการเดินทาง พร้อมสนองนโยบายรัฐ หนุนท่องเที่ยวทางถนน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสถาปัตยกรรมทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 41 (เอเชีย) ขาล่องพื้นที่ .บ้านส้อง .เวียงสระ .สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างจุดพักรถบริการประชาชนติดกับจุดบริการตำรวจทางหลวงเวียงสระ ให้มีที่จอดรถและจุดพักผ่อน โดยนำประติมากรรมปูนปั้น สัญลักษณ์ของกิน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด มาตกแต่งสร้างสร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้สวยงาม และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทาง ได้ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง เนื่องจากจุดดังกล่าว เป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเบตง จังหวัดนราธิวาสที่อันตราย

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมทางหลวงริมทางหลวงหมายเลขท41 ดังกล่าว อยู่ช่วงตอนท่าชีถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025 – กม.228+104 (ด้านซ้ายทาง) โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมไปถึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โดยการสัญจรทางถนน

ทั้งนี้ แขวงฯจึงได้จัดทำแผนขออนุมัติจัดสร้าง สุราษฎร์ฯ เกตเวย์เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทาง สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงช่วงที่มีวันหยุดยาว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างจุดพักรถบริการประชาชน เพื่อได้พักเปลี่ยนอิริยาบถ โดยหากประชาชนเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดติดต่อในภาคใต้ จุดนี้ถือว่าอยู่ในช่วงครึ่งทางของการเดินทาง ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขับขี่จะรู้สึกง่วงนอนพอดี จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก จุดพักผ่อนระหว่างการเดินทาง จึงมีความสำคัญ และเกิดประโยชน์จริงช่วยให้ผู้ขับขี่ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ

ขณะเดียวกัน การนำประติมากรรมปูนปั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ทั้งของกิน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น เงาะโรงเรียนนาสาร ไข่เค็มไชยา หอยนางรมกาญจนดิษฐ์ กุ้งแม่น้ำในแม่น้ำตาปี ดอกบัวผุด อำเภอพนม เขาสามเกลอ ในเขื่อนรัชชประภา รวมถึงปูนปั้นช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ มาตกแต่งประกอบในพื้นที่ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สวยงาม และเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ โดยสามารถรองรับนักเดินทางที่จะเดินทางมายังภาคใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ และภาคการขนส่ง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน