ทีเส็บ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” อัด 7 แพ็กเกจ กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์

ทีเส็บ นำภาคีเปิดงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนา และห้องเจรจาธุรกิจ ชูแพ็กเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาจากโรงแรม สายการบิน และผู้จัดงานกว่า 120 ราย พร้อมอัดฉีด 7 แพ็กเกจสนับสนุน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานของทีเส็บ ที่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤต นำมาสู่การจัดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ขึ้นในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลกับการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย” พร้อมมอบตราสัญลักษณ์เมืองไมซ์ซิตี้ให้กับ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา ภูเก็ต และสงขลา”

“เป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้การจัดประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด”

ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ โดยยืนยันจัดงานไม่ต่ำกว่า 10 งานต่อหนึ่งบริษัทภายในเดือนธันวาคม 2563 และใช้แพ็กเกจ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ซึ่งมีรายนามบริษัททั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า แก่นนคร จำกัด, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, โรงแรม เดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ มิวสิเคิล รีสอร์ท, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ โรงแรม บุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

นอกจากนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ไมซ์ไทยรวมใจเป็นหนึ่ง, ประวัติศาสตร์กับการจัดงานของประเทศไทย, และการเสวนาในหัวข้อจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ, สร้างปกติวิถีใหม่ ด้วยมาตรฐานและการจัดงานอย่างยั่งยืน, จุดไอเดียนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ฯลฯ โดยผู้บริหารจากทีเส็บ และองค์กรภาคเอกชนทั่วทุกวงการร่วมแชร์ประสบการณ์
สำหรับกิจกรรมเด่นภายในงานครั้งนี้ ทีเส็บจัดให้มีกิจกรรมไมซ์มาร์ท (MICE Mart) เป็นเวทีเจรจาซื้อขายธุรกิจการจัดงานไมซ์ระหว่างผู้ขายจำนวน 120 ราย จากผู้ประกอบการโรงแรม สายการบิน บริษัทจัดงาน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ซื้อจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 รายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมใจจัดงานในประเทศอย่างพร้อมเพรียง

ด้านทีเส็บเปิดตัว 7 แพ็กเกจพิเศษ เพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ และดึงดูดนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ดังนี้
สำหรับ ตลาดในประเทศ จัดให้ 3 แพ็กเกจ ได้แก่
1. “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” แพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (Meetings & Incentives)
2. “ประชุมเมืองไทย ร่วมใจขับเคลื่อนชาติ” แพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมภายในประเทศ (Conventions)
3. “งานแสดงสินค้าในประเทศ นำเศรษฐกิจไทยไปไกลกว่า” แพ็กเกจสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Domestic Exhibitions)

จุดเด่นสำคัญของแพ็กเกจพิเศษตลาดในประเทศ คือ สนับสนุนและกระตุ้นให้องค์กรและหน่วยงานจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งในสถานที่จัดงาน และที่พักที่มีมาตรฐานและถูกกฎหมาย โดยส่งเสริมการจัดงานหรือกิจกรรมไมซ์ที่กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจแก่จังหวัดและภูมิภาค หรืองานที่ผลักดันให้เกิดการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจภายในงาน รวมถึงการจัดงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เด่นของพื้นที่ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่จัดงานนั้นๆ

ด้าน ตลาดต่างประเทศ ทีเส็บสนับสนุนการจัดงานให้กับ 4 กลุ่มตลาด ประกอบด้วย
1. “Ease Up” แพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติ (Meetings & Incentives)
2. “Convene Plus” แพ็กเกจการจัดประชุมนานาชาติ (Conventions)
3. “Re-Energizing” แพ็กเกจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions)
4. “Thailand Power Up” แพ็กเกจสนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ (Mega Events & World Festivals)

แพ็กเกจตลาดต่างประเทศมีจุดดึงดูดสำคัญ คือ สนับสนุนงานครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งการจัดงานในรูปแบบปกติ (Face to Face), การจัดงานรูปแบบปกติร่วมกับออนไลน์ (Hybrid Event) และการจัดงานออนไลน์ (Virtual Event) มุ่งทำการตลาดล่วงหน้า เน้นการรักษางานเดิมที่เคยจัดอยู่ให้ยังคงจัดในประเทศไทย (Existing Shows) รวมถึงการดึงงานใหม่ (New Shows) ให้กระจายไปยังเมืองไมซ์ซิตี้ และเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพ พร้อมวางแผนสนับสนุนการนำเสนอบริการเพื่อชูอัตลักษณ์ไทย ตั้งแต่การต้อนรับจากสนามบิน รวมถึงการจัดโปรแกรมไมซ์ในท้องถิ่นและชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่าง ซึ่งเป็นมาตรการ เชิงรุกที่ประเทศไทยหวังดึงดูดลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไปจนสถานการณ์เอื้ออำนวยแก่การเดินทางระหว่างประเทศในอนาคต

“การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายครั้งใหญ่ในความร่วมมือกันเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในยุควิถึใหม่ของทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานอย่างปลอดภัยในทั่วประเทศ เพื่อกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง เชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้เวทีการจัดงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ขยายการเติบโตให้กับทุกภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย สร้างงาน สร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย