‘ศาลล้มละลายกลาง’ ไต่สวนฟื้นฟู ‘การบินไทย’ นัดแรกยังไม่จบ! หลังเจ้าหนี้ยื่นคัดค้าน ศาลฯ นัดไต่สวนเพิ่มอีก 2 รอบ 20/25 ส.ค.นี้

“ศาลล้มละลายกลาง” ไต่สวนฟื้นฟู ‘การบินไทย’ นัดแรกวันนี้ (17 ส.ค. 63) ยังไม่จบ! หลังเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้าน ด้านศาลฯ นัดไต่สวนเพิ่มอีก 2 รอบ 20/25 ส.ค.นี้ ด้าน “ชาญศิลป์” รักษาการดีดีการบินไทยไม่หนักใจ ยันชี้แจงให้เกิดความเข้าใจได้ เชื่อการบินไทยสมควรได้รับการฟื้นฟูกิจการ ลั่นคณะผู้ทำแผนฯที่เสนอ มีความเหมาะสม

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ส.ค. 2563) ศาลล้มละลายกลาง ได้พิจารณาไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยใน 2 ประเด็น คือ 1.ควรสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และ 2.ควรแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ตามที่การบินไทยเสนอมาหรือไม่ ซึ่งคณะผู้ทำแผนฯ ที่การบินไทยเสนอประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงและเป็นมืออาชีพในสาขาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการไต่สวนในนัดแรกยังไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงกำหนดนัดไต่สวนคำร้องเพิ่มเติมอีก 2 วัน คือ วันที่ 20 ส.ค. 2563 และวันที่ 25 ส.ค. 2563 ซึ่งการบินไทยจะนำพยานเข้าเบิกความต่อศาลต่อไป

  1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
  2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
  3. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
  4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
  5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
  6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  7. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

นอกจากนี้ กระบวนการไต่สวนคำร้องวันนี้เป็นไปโดยราบรื่น และมีแนวโน้มที่ดี มีทนายเจ้าหนี้รายย่อยเพียง 7 รายเท่านั้น ที่ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งประเด็นที่คัดค้านนั้น ไม่มีเรื่องใดน่าหนักใจ เพราะเป็นประเด็นที่การบินไทยสามารถชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ ประกอบกับขณะนี้มีเจ้าหนี้รายใหญ่หลายราย รวมทั้งกระทรวงการคลัง ที่ได้ลงนามในหนังสือให้การสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย และไม่คัดค้านคณะผู้ทำแผนฯ ที่การบินไทยเสนอ ซึ่งคิดเป็นจำนวนรวมมากกว่า 50% ของจำนวนหนี้ตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 ของการบินไทย

ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า การบินไทยได้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลอย่างเต็มที่แล้วว่า การบินไทยสมควรได้รับการฟื้นฟูกิจการและคณะผู้ทำแผนฯ ที่การบินไทยเสนอมีความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลล้มละลายกลางว่าจะมีคำสั่งอย่างไรและเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำเพื่อฝากความมั่นใจไปยังเจ้าหนี้ทุกรายของการบินไทยว่า หากศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ในระยะเวลาอันใกล้ ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้ทุกราย เพราะกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะไม่ล่าช้าและการบินไทยจะสามารถเริ่มต้นแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินได้โดยเร็ว

“ขอบคุณเจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการและไม่คัดค้านคณะผู้ทำแผนฯ ที่การบินไทยเสนอ ซึ่งการบินไทยจะเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ต่อไป” นายชาญศิลป์ กล่าว

นายชาญศิลป์ กล่าวต่ออีกว่า หากกระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้นและศาลมีคำสั่งให้การบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือจะนำเอกสารมาที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อที่การบินไทยและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ โดยการบินไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ต่อไป

สำหรับลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) นั้น การบินไทยมีนโยบายที่มุ่งมั่นจะอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิของท่านในการได้รับคืนค่าบัตรโดยสารอย่างเต็มที่โดยคณะผู้ทำแผนฯ ได้หารือกันเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดส่วนนี้ไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในส่วนสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) นั้น นายชาญศิลป์ฯ เน้นย้ำว่า แม้สมาชิก ROP จะไม่ใช่เจ้าหนี้ของการบินไทยที่อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ เพราะไมล์สะสมของสมาชิกเป็นการสะสมคะแนนเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรางวัลต่างๆ แต่การบินไทยยังคงตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก ROP และมุ่งมั่นที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยการบินไทยขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าสิทธิของท่านในฐานะสมาชิก ROP จะยังคงมีอยู่ตามเดิม โดยที่ไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ที่การบินไทยเสนอในเร็ววันนี้ การบินไทยคาดว่า จะสามารถเชิญเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ มารับฟังการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการได้ภาย 1-2 เดือน นับจากวันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา