‘ทางหลวงชนบทฯ’ เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย จ.เลย พร้อมจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนสาย มส.3008 จ.แม่ฮ่องสอน

“ทางหลวงชนบทฯ” ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.เลย อย่างใกล้ชิด-ต่อเนื่อง พร้อมจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนสาย มส.3008 จ.แม่ฮ่องสอน ภายหลังการเกิดลมพายุในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทเลย ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการพื้นที่บริเวณทางหลวงชนบทสาย ลย.3011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 – บ้านสงเปลือย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ รวมทั้งได้เตรียมแผนการเปิดร่องระบายน้ำให้กว้างขึ้น เพิ่มจำนวนท่อระบายน้ำ และทำแนวกั้นไม่ให้น้ำเข้าท่วม

ทั้งนี้ ได้จัดชุดเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ สาย ลย.4017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2186-บ้านเชียงกลม อำเภอปากชม, สาย ลย.4014 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195-บ้านกกดู่ อำเภอเมือง, สาย ลย.4007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013-บ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย รวมทั้งได้เตรียมป้ายเตือนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในส่วนของการแก้ไขระยะยาว ขทช.เลย ได้จัดเตรียมแบบเพื่อของบประมาณการทำระบบระบายน้ำบริเวณจุดพื้นที่ต่ำ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ระบายน้ำออกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางบนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 – บ้านสันติสุข อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณ กม.ที่ 3+900 ถึง 3+950 คะรวมระยะทาง 50 เมตร เนื่องจากการเกิดพายุและฝนตกหนัก ในพื้นที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นไม้ และเศษกิ่งไม้หล่นมากีดขวางทางจราจร ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ปกติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุบนสายทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง