‘ทางหลวงฯ’ เศร้า! โดนขโมยเล่นงาน ฉกอุปกรณ์งานทางปีนี้ 5 เดือน กว่า 2 ล้าน เผย พ.ค. 63 ‘สายไฟฟ้า’ หายมากสุด ระบุช่วงเคอร์ฟิวภาพรวมลดลง 76% จากปีก่อน

“ทางหลวงฯ” เศร้า! ถูกขโมยอุปกรณ์งานทางปีนี้ 5 เดือน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้าน เผย พ.ค. 63 “สายไฟฟ้า” ถูกขโมยมากสุด-“แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง” ถูกขโมยมูลค่าสูงสุด แต่ภาพรวมลดลง 76% จากปีก่อน คาดติดช่วงมาตรการเคอร์ฟิว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งอุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมมูลค่าทั้งสิ้น 135,320 บาท สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สายไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง มูลค่า 47,020 บาท รั้วลูกกรง จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 31,600 บาท และตู้เซฟตี้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 29,700 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมลดลง 76% โดยเฉพาะป้ายจราจร สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้ายจราจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ คาดว่าเนื่องจากเป็นช่วงอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเคอร์ฟิว นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทางมูลค่าสูงสุดในเดือนดังกล่าว รองลงมา คือ แขวงทางหลวงปัตตานี แขวงทางหลวงสมุทรสาครตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 อุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,036,480.87 บาท ซึ่งกรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง ถือเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง