DITP นำกลุ่มโลจิสติกส์สร้างแนวร่วมหนุนผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รายงานผลกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ให้-ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เมื่อเดือน ต.ค.61 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านโลจิสติกส์การค้า (DITP Logistics Service Pavilion) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service providerLSP) ให้สามารถสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่ได้เข้าร่วมงาน (Exhibitor) และเข้าชมงาน (Visitor) รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกของบริษัทที่ได้เข้าร่วมและชมงานสามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้ตรงตามความต้องการและคุ้มค่า

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมให้บริการและให้คำปรึกษารวม 19 บริษัท เฉลี่ยวันละ 6-8 บริษัท ตลอด 5 วัน และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาให้บริการด้านไปรษณียภัณฑ์ รับบรรจุและจัดส่งสินค้า ตามคำเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทโลจิสติกส์อื่นๆ ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการขนส่ง พิธีการศุลกากร คลังสินค้า เช่น บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและรับจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ บริษัท เรดไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และ บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น Startup รุ่นใหม่ ให้บริการดูแลคลังสินค้าและกระจายสินค้าสำหรับผู้ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

สรุปผลการจัดงาน มีผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเข้าใช้บริการรวม 5 วัน จำนวน 146 รายประกอบด้วยไทย 118 ราย ต่างประเทศ 28 ราย (จีน มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ อิตาลี และอื่นๆ เป็นต้น) มีการจับคู่ธุรกิจ 175 คู่ มูลค่าการใช้บริการภายในงาน 300,000 บาท และมูลค่าที่คาดว่าจะตามมาอีก 4,390,000 บาท ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ขั้นตอนการขนส่ง สินค้าประเภทอาหาร  เครื่องหนัง  เครื่องครัว  เฟอร์นิเจอร์  สินค้ามือสอง  เครื่องประดับ ไปยังภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกา รวมถึง ค่าใช้จ่าย วิธีการกระจายสินค้า และเอกสารที่ใช้สำหรับการนำเข้า – ส่งออก เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานและเข้าใช้บริการจำนวนมาก   

DITP Logistics Service Pavilion” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลและคำปรึกษาด้านโลจิสติกส์แก่ผู้เข้าร่วมงานและชมงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) งานแสดงสินค้าของขวัญ ของตกแต่งบ้าน (BIG & BIH ) และงานแสดงสินค้าอาหาร (Thaifex) มุ่งหวังให้การเจรจาซื้อขายบรรลุข้อตกลงได้เร็วขึ้น และเอื้อประโยชน์ธุรกิจให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรส่งเสริมให้จัดต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่าย ปรึกษาและเจรจาธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยังได้มีโอกาสพบลูกค้ารายใหม่ๆ และใช้บริการจริงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมอีกด้วย กิจกรรมนี้ได้จัดมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้บริการและคำปรึกษา จำนวน 87 บริษัท มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 626 ราย และเกิดการจับคู่ด้านธุรกิจ (Business Matching) เฉลี่ย 159 คู่ ต่องานแสดงสินค้า