เสร็จแล้ว! ‘ทางหลวงฯ’ อัดงบ 245 ล้าน ขยายถนน 4 เลน ‘บ.บือเล็งใต้–โกตาบารู’ จ.ยะลา เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง-เสริมการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

“ทางหลวงฯ” อัดงบ 245 ล้าน ขยายถนน 4 เลน “บ.บือเล็งใต้–โกตาบารู” จ.ยะลา ระยะทาง 10.85 กม. เสร็จ 100% แล้ว เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง-เสริมการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) งบประมาณ 245,520,000 บาท แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.26-กม.32, กม.35 และ กม.38-43 รวมระยะทางประมาณ 10.85 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ และเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าในจังหวัดชายแดนใต้ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยกกว้าง 2.6-4.2 เมตร พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

สำหรับ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมการเดินทางจากสนามบินนราธิวาสมายังจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่งเสริมด้านการพัฒนาพื้นที่ การคมนาคม และการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไม่ปลอดภัยหรือสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)