‘อธิรัฐ’ บุกตรวจจัดระเบียบ ‘เรือคลองแสนแสบ’ ป้องกันโควิด-19 สั่งปรับความถี่-เพิ่มเรือให้บริการเป็น 60 ลำ หลังผ่อนปรนล็อคดาวน์ พบ ผดส.กลับมาใช้ 1 หมื่นคน/วัน

“อธิรัฐ” บุกตรวจจัดระเบียบ “เรือคลองแสนแสบ” ป้องกันโควิด-19 หลังผ่อนปรนล็อคดาวน์พบผู้โดยสารกลับมาใช้ 1 หมื่นคน/วัน สั่งปรับความถี่ช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อเพิ่มเรือให้บริการจาก 40 ลำ เป็น 60 ลำ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดระเบียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบของกรมเจ้าท่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 วันนี้ (7 พ.ค. 2563) ณ ท่าเรือประตูน้ำ ซอยราชดำริ 1 (ฝั่งเขตปทุมวัน) ว่า จากการลงพื้นที่พบว่า การมาใช้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบก่อนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากเดิมมีผู้มาใช้บริการจำนวนประมาณ 50,000 คนต่อวัน ในช่วงล็อคดาวน์ลดลงประมาณ 5,000 คนต่อวัน และภายหลังคลายล็อคดาวน์ มีผู้มาใช้บริการประมาณ 10,000 คนต่อวัน

ทั้งนี้ ในบริเวณท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนลงเรือทุกคน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) 1-2 เมตร โดยจะต้องยืนรอเรือตามจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้ เว้นระยะห่างการนั่งในเรือ สวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อนขึ้น-ลงเรือตลอดการเดินทาง และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

นายอธิรัฐ กล่าวต่ออีกว่า ได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตามมาตรการ ได้แก่ 1.ปรับความถี่การให้บริการเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็น 3–5 นาทีต่อลำ โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30–09.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00–19.00 น. จากเดิมให้บริการจำนวน 40 ลำ เพิ่มเป็นจำนวน 60 ลำ 2.เพิ่มจุดเครื่องหมายเว้นระยะห่างการยืนบนเรือให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3.จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำในการขึ้น-ลงเรือ และ 4.จัดให้มีกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจตราความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ