สุดฟิต! ‘นิรุฒ’ ผู้ว่ารถไฟฯป้ายแดง เรียกผู้บริหารถกด่วนวันหยุด เตรียมแผนเปิดเดินขบวนรถไฟ รับมือแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

“นิรุฒ” ผู้ว่าการรถไฟฯ ป้ายแดงฟิตจัด! เรียกผู้บริหาร รฟท. ถกด่วนเตรียมแผนรองรับการเปิดเดินขบวนรถไฟ รับมือแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สอดรับแผนผ่อนปรนของรัฐบาล

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 เม.ย. 2563) ตนได้เรียกประชุมด่วนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของการรถไฟฯ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หลังจากเข้ารับหน้าที่วันแรกเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 โดยมีการประชุมหารือเพื่อให้ทุกส่วนงานได้เตรียมความพร้อม กรณีหากจะต้องเปิดเดินขบวนรถไฟ หลังจากหยุดให้บริการในช่วงของการแพร่ระบาดฯ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เสนอแผนและมาตรการผ่อนปรนด้านการขนส่งทางรถไฟให้สอดคล้องกับแผนผ่อนปรนของรัฐบาล

ทั้งนี้ การที่ต้องเรียกประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด่วนในวันหยุด เนื่องจากมีความต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาและหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนที่จะกลับเข้ามาใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมทั้งการหาวิธีป้องกันพนักงานรถไฟที่ต้องให้บริการที่สถานีและบนขบวนรถ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยรัดกุม

สำหรับการเตรียมแผนการรองรับการผ่อนปรนของรัฐบาล หากสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งอาจจำแนกการดำเนินการออกเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นวิกฤต ขั้นมีความเสี่ยง ขั้นควบคุมได้ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ซึ่งแผนงานจะแยกออกเป็นรายกิจกรรม เช่น การคัดกรองพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ การคัดกรองผู้โดยสาร การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาด การบริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ การให้บริการอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมการในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางในเส้นทางรถไฟ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขสายด่วน Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง