‘บอร์ด รฟท.’ ขยายเวลาสัญญา 2.3 ไฮสปีดไทย-จีน 155 วัน หลังโดน ‘โควิด-19’ พ่นพิษ! ด้าน ‘สายสีแดง’ หลุดแผน ส่อแววเลื่อนเปิดให้บริการ

“บอร์ด รฟท.” เคาะขยายเวลาสัญญา 2.3 ไฮสปีดไทย-จีน 155 วัน หลังโดน “โควิด-19” พ่นพิษ! จ่อรายงาน “ศักดิ์สยาม” รับทราบ ก่อนส่งต่อ ครม. ต่อไป ด้าน “รถไฟสายสีแดง” หลุดแผน ส่อแววเลื่อนเปิดให้บริการ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. วันนี้ (16 เม.ย. 2563) โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำร่างสัญญาจ้างและเงื่อนไขทำสัญญาจ้างงานระบบราง,ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การจัดหาขบวนรถไฟและอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) โครงการรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ออกไปอีก 155 วัน หรือสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 2563 (นับจากวันที่ 30 พ.ค. 2563) เนื่องจากได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินงานระหว่าง 2 ประเทศต้องชะลอไป อย่างไรก็ตาม บอร์ด รฟท. จะต้องการรายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนฯ ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานรับทราบ เพื่อรายงานเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด รฟท. ยังได้อนุมัติการขยายระยะเวลาสร้างสัญญาที่ 3 ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รถตู้รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวนั้น ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยเกิดขึ้นมาจากปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในโครงการฯ ทั้งในส่วนของท่อก๊าซ ระบบประปา และการบุกรุกพื้นที่ จึงส่งผลกระทบทำให้การดำเนินการก่อสร้างในสัญญาที่ 1 (สถานีกลางบางซื่อ) มีความล่าช้า จนกระทบไปถึงสัญญาที่ 3 อย่างก็ตาม ยอมรับว่า อุปสรรคความล่าช้าดังกล่าวนั้น ทำให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ไม่สามารถเปิดให้บริการทั้งโครงการตามแผน หรือในช่วงต้นปี 2564 แต่ยังมั่นใจว่า จะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564 อย่างแน่นอน