‘กรมทางหลวง’ อัดงบ 282 ล้าน ขยายถนนทางหลวง 1026 สาย ‘บ.ดอนไชย-บ.ผาเวียง’ จ.น่าน เสริมโครงข่ายถนน-แก้จราจร-หนุนการท่องเที่ยว

“กรมทางหลวง” ทุ่มงบ 282 ล้าน ขยายถนนทางหลวง 1026 สาย “บ.ดอนไชย-บ.ผาเวียง” จ.น่าน ระยะทาง 8.4 กม. แล้วเสร็จ ช่วยเสริมโครงข่ายทางถนน-แก้ปัญหาจราจร-หนุนการท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย-บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง-บ.ผาเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการเดินทาง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน

สำหรับทางหลวงหมายเลข 1026 เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางไป อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน เช่น อุทยานแห่งชาติศรีน่านหรือที่รู้จักกันในชื่อดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย ขุนสถาน ปากนาย และเป็นเส้นทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ กรมทางหลวง จึงดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย-บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง-บ.ผาเวียง ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่าง กม.8+600-กม.17+000 ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะสี กว้าง 2 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 282.6 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าว ทำให้โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินของจังหวัดน่านเป็นระบบที่สมบูรณ์มากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการจราจรในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอีกด้วย