‘ทางหลวงฯ’ เผยจำนวนคนเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางหลวงลดฮวบ 44% หลังส่วนใหญ่สนองมาตรการ ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ ป้องกันโควิด-19

“ทางหลวงฯ” เผยจำนวนคนเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางหลวงลดฮวบ 44% จากช่วงสงกรานต์ปี 62 ระบุทางหลวงทุกสายการจราจรคล่องตัว หลังส่วนใหญ่สนองมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ป้องกันโควิด-19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ติดตามสถานการณ์การเดินทางของประชาชนออกต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาในระยะนี้อย่างใกล้ชิด แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศยกเลิกให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เป็นวันหยุดราชการ พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก็ตาม โดยให้ปรับแผนปฎิบัติการรองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ 2563 ที่ได้เตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งให้การสนับสนุนการตั้งด่านจุดคัดกรองของทุกจังหวัด

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ขณะเดียวกันการทำงานให้ปฎิบัติตามแนวทาง มาตรการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง และระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานหรือพื้นที่พร้อมปฎิบัติการ

ทั้งนี้ พบว่าสภาพการจราจรบนทางหลวงในภาพรวมของวานนี้ (11 เม.ย. 2563) มีความคล่องตัวอย่างมาก มีปริมาณรถที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์จำนวนทั้งสิ้น 408,706 คัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 33% และน้อยกว่าสงกรานต์ปี 2562 จำนวน 44% ขณะที่ การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) ปริมาณจราจร ขาออก 43,233 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 40% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 66%

ในส่วนของทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาออก 44,443 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 35% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 53% ขณะที่ ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาออก 13,279 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 49% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 66%

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ในด้านการเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศตะวันตก ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) ปริมาณจราจร ขาออก 47,469 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 34% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 27% ขณะที่ ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) ปริมาณจราจร ขาออก 55,534 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 28% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 41% และทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) ปริมาณจราจร ขาออก 33,606 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 27% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 35%

นอกจากนี้ การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) ปริมาณจราจร ขาออก 28,248 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 21% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 24% ในส่วนทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) ปริมาณจราจร ขาออก 11,829 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 40% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 55% ขณะที่ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) ปริมาณจราจร ขาออก 101,568 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 24% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 23%

ทั้งนี้ มอเตอร์เวย์ M7 (ด่านฯ ลาดกระบัง) ปริมาณจราจร ขาออก 29,497 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 52% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 50% และ ทางหลวงหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) สภาพการจราจรโดยรวม ปริมาณรถปานกลาง เคลื่อนตัวได้ดี

สำหรับสถิตการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในวันที่ 11 เม.ย. 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 54 ครั้ง ลดลง 74% เมื่อเทียบกับวันที่ 12 เม.ย. 2562 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ลดลง 84% และบาดเจ็บ 42 ราย ลดลง 83% อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์การเดินทาง และเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิดแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางในระยะนี้ก็ตาม