‘ทางหลวงชนบทฯ’ ปิดถนนเข้า-ออก ‘ร้อยเอ็ด-ยโสธร’ ดีเดย์ 10-17 เม.ย.นี้ ป้องกันเชื้อไวรัส ‘โควิด-19’

“ทางหลวงชนบทฯ” เข้มสกัดเชื้อไวรัส “โควิด-19” ปิดถนนเข้า-ออก “ร้อยเอ็ด-ยโสธร” ดีเดย์ 10-17 เม.ย. นี้

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ ร่วมกับ ปกครองท้องถิ่นอำเภอพนมไพร และสถานีตำรวจภูธรพนมไพร ดำเนินการปิดถนนเชิงสะพานแสนสุข/ยโสธร ช่วงบ้านท่าเสียว ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยห้ามบุคคลในจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางเข้า-ออก ระหว่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10–17 เม.ย. 2563

สำหรับการปิดถนนดังกล่าว ยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพในจังหวัดใกล้เคียง และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องมีหลักฐาน ใบนัด หรือหนังสือรับรอง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง จึงจะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ในส่วนของการเดินทางภายในจังหวัดสามารถทำได้ปกติ เช่นการเดินทางระหว่างอำเภอ แต่ประชาชนต้องกลับถึงเคหสถานก่อนเวลา 22.00 น.