ทย. อัพเดทโครงการก่อสร้างเทอร์มินัลใหม่ ‘ท่าอากาศยานขอนแก่น’ คืบหน้า 48.33% คาดแล้วเสร็จ-เปิดให้บริการ มี.ค. 64 รับผู้โดยสาร 5 ล้านคน/ปี

“กรมท่าอากาศยาน” ประชุม VDO Conference อัพเดทโครงการก่อสร้างเทอร์มินัลใหม่ “ท่าอากาศยานขอนแก่น” รับผู้โดยสาร 5 ล้าน/ปี คืบหน้า 48.33% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ มี.ค. 64

ดร.จรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน เปิดเผยว่า ได้ประชุม VDO Conference ร่วมกับท่าอากาศยานขอนแก่น พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้แทนจากบริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท เอพซิลอน จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมหารือและรายงานความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2 พันล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,130 ไร่ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม ให้สามารถรองรับได้สูงสุด 1,002 คัน โดยมีความคืบหน้าของโครงการไปแล้ว 48.33 % รวมไปถึงประชุมหารือเตรียมแผนการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ B1 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในเดือน มีนาคม 2564

ดร.จรุญ กล่าวต่ออีกว่า ได้ประชุมหารือเพื่อติดตามและรับทราบรายละเอียดการดำเนินการ ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารตามกำหนด