ด่วน! ‘ขนส่งฯ’ ออกกฎเหล็ก สั่งหยุดเดินรถสาธารณะ 15 จังหวัด รวม 220 เส้นทาง หวังสกัด ‘โควิด-19’

ด่วน! “ขนส่งทางบกฯ” ออกกฎเหล็ก สั่งหยุดเดินรถสาธารณะ 15 จังหวัด รวม 220 เส้นทางทั่วไทย หลังผู้ว่าฯ ในพื้นที่ปิดเส้นทางเข้าสู่จังหวัด หวังสกัด “โควิด-19” พร้อมเล็งปิด “เชียงราย” เพิ่ม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 เม.ย. 2563) ได้ลงนามออกคำสั่งกรมการขนส่งทางบกเรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ในเส้นทางที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยคำสั่งดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (11 เม.ย. 2563) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 ได้อนุมัติในหลักการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนกลาง มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานคร และหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และระหว่างจังหวัด จัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่อธิบดีฯ กำหนด หรือระงับการเดินรถ หรือจำกัดพื้นที่การเดินรถในเส้นทางหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ ประกอบกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563 แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการคมนาคม และการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคม จึงมีคำสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ระงับการเดินรถในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทาง หรือปลายทางในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว

“เป็นเรื่องที่จังหวัดในแต่ละจังหวัดส่งความต้องการในการปิดเส้นทางเดินทางเข้าสู่จังหวัดนั้นๆ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 เข้ามาที่กรมการขนส่งทางบก หลังจากนั้นกรมฯจะรายงานให้นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักรพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นจะดำเนินการออกประกาศในลักษณะดังกล่าว ซึ่งล่าสุดจะมีประกาศในลักษณะเดียวกันของจังหวัดเชียงรายตามออกมาอีก 1 จังหวัด” นายจิรุตม์ กล่าว

นายจิรุตม์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น โดยได้ออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งระงับการเดินรถ รวม 15 จังหวัด ประกอบด้วย หมวด 2 (รถที่วิ่งจากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางที่ต่างจังหวัด) ระงับ 35 เส้นทาง จากทั้งหมด 209 เส้นทาง หรือคิดเป็น 16.75% ได้แก่ พังงา 3 เส้นทาง, ภูเก็ต 2 เส้นทาง, กระบี่ 3 เส้นทาง, สตูล 2 เส้นทาง, ยะลา 1 เส้นทาง, พัทลุง 1 เส้นทาง, สงขลา 4 เส้นทาง, นราธิวาส 2 เส้นทาง, บึงกาฬ 2 เส้นทาง, นครราชสีมา 2 เส้นทาง, นครพนม 6 เส้นทาง, ร้อยเอ็ด 4 เส้นทาง และตราด 3 เส้นทาง

ขณะที่หมวด 3 (รถวิ่งระหว่างจังหวัดหนึ่งไปยังปลายทางอีกจังหวัดหนึ่ง) ระงับ 185 เส้นทางจากทั้งหมด 634 เส้นทางหรือคิดเป็น 29.18% ได้แก่ พังงา 3 เส้นทาง, ภูเก็ต 27 เส้นทาง, กระบี่ 10 เส้นทาง, ตรัง 7 เส้นทาง, สตูล 1 เส้นทาง, ยะลา 13 เส้นทาง, พัทลุง 4 เส้นทาง, สงขลา 27 เส้นทาง, ปัตตานี 7 เส้นทาง, นราธิวาส 2 เส้นทาง, บึงกาฬ 10 เส้นทาง, นครราชสีมา 31 เส้นทาง, นครพนม 20 เส้นทาง, ร้อยเอ็ด 17 เส้นทาง และตราด 6 เส้นทาง