ทช. สนองนโยบาย ‘ศักดิ์สยาม’ สร้างถนนหนุนการขนส่งพื้นที่ EEC หวังปั้นเขตเศรษฐกิจ ‘ดี-ทันสมัย’ ที่สุดในอาเซียน

“ทางหลวงชนบทฯ” สร้างถนนสาย รย.4058 จ.ระยอง เสร็จสมบูรณ์ พร้อมสนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” พร้อมลุยแผนสนับสนุนการขนส่ง EEC ในอนาคต ปั้นเขตเศรษฐกิจดี-ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์อีกจำนวน 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยก ทล.3138 – ทล.344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 159 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้แก่นักลงทุนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น เป็นการปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง รวมระยะทาง 32.80 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านค่าย ไปยังอำเภอวังจันทร์ ผ่าน 3 ตำบล (ตำบลหนองบัว ตำบลป่ายุบใน ตำบลชุมแสง) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยพัฒนาในเรื่อง EEC แล้ว ยังช่วยในเรื่องการขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการขนส่งยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกอีกด้วย

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า ทช.ยังมีโครงการสนับสนุน EEC ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

  • ทางหลวงชนบทสายแยก ทล.7 – ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 10.57 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 1,499 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
  • ทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ระยะทาง 20.32 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 3,801 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564
  • ทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 17.32 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 709 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565
  • ทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 11.46 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 673 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

นอกจากนี้ ทช.ได้จัดเตรียมแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการที่จะสนับสนุน EEC อีก จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 – บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 – ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 8.31 กิโลเมตร 2.ทางหลวงชนบทสาย ชม.3023 แยก ทล.315 – บ้านหนองปลาไหล อำเภอพานทอง,บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 12.24 กิโลเมตร

3.ทางต่างระดับตัดผ่าน ทล.3 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ตามถนนสาย บ้านสวน – หนองข้างคอก หมู่ 1, 4 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง 4.ทางหลวงชนบทสาย ชบ.1032 แยก ทล.7 – บ้านปากร่วม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 14.62 กิโลเมตร และ 5.ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 – ทล.314 อำเภอบางปะกง, เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11.10 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.5050 แยกสายนิคมสร้างตนเองสาย 15 บ้านห้วยโป่ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะทาง 10.19 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 204 ล้านบาท