ด่วน! ปิดให้บริการ ‘ท่าอากาศยานนราธิวาส’ ชั่วคราว หลังพบ ‘โควิด-19’ ระบาดในหลายพื้นที่

ทย.แจ้งปิดให้บริการ ท่าอากาศยานนราธิวาส” ชั่วคราว ตั้งแต่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังพบ “โควิด-19” แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ พร้อมแนะผู้โดยสารติดต่อแอร์ไลน์ กรณียกเลิกไฟลท์

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในขณะนี้ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นในหลายอำเภอ และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วนั้น ทย. จึงได้งดให้บริการของท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง

ขณะเดียวกัน การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดนราธิวาส จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้มีคำสั่งจากจังหวัดนราธิวาสโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การระงับการเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดนราธิวาสของบุคคล 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัด ท่าอากาศยานนราธิวาส จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยท่าอากาศยานนราธิวาสได้ออก NOTAM เพื่อแจ้งนักบินในการหยุดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้สายการบินต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต้องงดให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตามประกาศของทางจังหวัด 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองบัตรโดยสารของสายการบิน สามารถสอบถามรายละเอียด เพื่อทราบถึงสิทธิของผู้โดยสารเบื้องต้น กรณีเที่ยวบินยกเลิก รายละเอียดดังนี้

  • สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยได้ให้ 2 ข้อเสนอแก่ผู้โดยสาร โดยให้ทำรายการผ่าน Ava ในเว็บไซต์ www.airasia.com ทั้งเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องเดินทางใหม่ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 และเก็บ credit account คือเก็บวงเงินจำนวนเท่าที่เราซื้อมาไว้ใช้ในอนาคตได้ 365 วัน เพื่อไว้ใช้ในการจองครั้งต่อไป แต่ข้อนี้ ผู้โดยสาร ต้องสมัครสมาชิก big id ของแอร์เอเชียก่อน ถ้าซื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ต้องติดต่อทางร้านเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากประสงค์ขอคืนตั๋วและรับเงินคืน สามารถทำเรื่องผ่าน Ava ในเว็บไซต์ airasia เช่นกัน แต่อาจะไม่ได้รับเงินคืนเติมจำนวนและขึ้นกับการพิจารณาจาก Ava สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร. 073-565112 (ติดต่อได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 เท่านั้น)
  • สายการบินไทยสมายล์ ได้ให้สิทธิผู้โดยสาร โดยการขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุ : การขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน https://member. Thaismileair.com/customerservice/refund ในส่วนของผู้โดยสารที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Call Center โทร. 1181 หรือ 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร. 073-565061-5

อย่างไรก็ตาม สำหรับท่าอากาศยานอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ยังคงให้บริการตามปกติ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางกรมท่าอากาศยานจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน กรมท่าอากาศยาน ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย