‘ผีน้อย’ ทยอยกลับไทย วันนี้! พบ 48 คน คัดกรองแล้ว-ไม่เข้าข่ายเสี่ยง ด้าน ‘สุวรรณภูมิ’ เผยตัวเลขขาเข้าระหว่างประเทศ เหลือไม่ถึง 2 พันคน

“ศูนย์ EOC” เผยผลคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด-19 วันนี้ (29 มี.ค. 63) ระบุ “ผีน้อย” กลับไทย 48 คน ไม่พบเข้าข่ายเสี่ยง ด้าน “สุวรรณภูมิ” ยอดผู้โดยสารหดต่อเนื่อง ขาเข้าระหว่างประเทศเหลือไม่ถึง 2 พันคน

รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER หรือ EOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 29 มี.ค. 2563 โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-23.59 น. นั้น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,834 คน ผู้โดยสารขาออกจำนวน 12,289 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 2 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 170 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 131 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 48 คน และตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI 

นอกจากนี้ รายงานของศูนย์ EOC ระบุอีกว่า จากข้อมูลในวันดังกล่าว ท่าอากาศสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 303 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 175 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 88 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 87 เที่ยวบิน ในส่วนเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 128 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 63 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 65 เที่ยวบิน 

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 19,485 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 14,123 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน  12,289 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,834 คน ในส่วนผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 5,362 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 1,069 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 4,293 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 71.1% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 89.3%