ประกาศ! ‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ ทุกธง หยุดวิ่งชั่วคราว 28 มี.ค.-30 เม.ย.นี้ สกัดแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

“เรือด่วนเจ้าพระยา” ทุกธง! ประกาศหยุดวิ่งชั่วคราว 28 มี.ค.-30 เม.ย.นี้ สกัดแพร่ระบาด “โควิด-19”

รายงานข่าวจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ระบุว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ให้ยุติลงได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอแจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 จึงประกาศให้ผู้โดยสารทุกท่านรับทราบ และวางแผนการเดินทางต่อไป