เอไอเอ เปิดตัวบริการสินไหมต่างประเทศ ‘AIA Regional Passport’ ดูแลค่ารักษาพยาบาลลูกค้าในต่างประเทศ

เอไอเอ ประเทศไทย ยกระดับบริการสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัยของเอไอเอ มอบบริการพิเศษให้แก่ ผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care) ด้วยบริการสินไหมต่างประเทศ เอไอเอ ริจินัล พาสปอร์ต (AIA Regional Passport) ซึ่งเป็นบริการอนุมัติค่าสินไหมก่อนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ที่จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาล หากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใต้เครือข่ายของ เอไอเอ ในต่างประเทศ

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น กล่าวว่า เอไอเอ ริจินัล พาสปอร์ต (AIA Regional Passport) เป็นบริการขอประเมินสิทธิค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นและรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกค้าที่มีความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care)* ในกรณีที่ลูกค้ามีการวางแผนเข้ารับการรักษาล่วงหน้าที่ไม่ฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลภายใต้การเปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะแผนที่คุ้มครองทั่วโลก) กรีซ ไซปรัส ตุรกี ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย สเปน สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งในอนาคตเราจะประกาศเปิดให้บริการในประเทศอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้ารับการรักษาตามวันที่ประเมินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน** ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด”

“ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอรับบริการได้ทั้งสำหรับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (In-patient Treatment) และการรักษาพยาบาลแบบ Day Case โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการล่วงหน้าผ่านคอลเซนเตอร์ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-353-8900 หรือทางอีเมล th.regionalpassport@aia.com และส่งแบบฟอร์มขอประเมินสิทธิค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนวันนัดเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างน้อย 7 วันทำการ หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://bit.ly/AIA-Regional-Passport” นายเอกรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care) และประกันสุขภาพอื่นๆ ของเอไอเอ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581

หมายเหตุ:

* หากมีค่ารักษาพยาบาลที่อยู่นอกเหนือจากผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

** อาจมีกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล

คำเตือน:  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์